Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9823
Title: Фармакогнозія
Authors: Кисличенко, В. С.
Журавель, І. О.
Марчишин, С. М.
Мінарченко, В. М.
Хворост, О. П.
Keywords: фармакогнозія
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Фармакогнозія : базовий підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. (фармац. ф­-тів) IV рівня акредитації / В. С. Кисличенко, І. О. Журавель, С. М. Марчишин та ін. ; за ред. В. С. Кисличенко. - Х. : НФаУ ; Золоті сторінки, 2015. - 736 с.
Abstract: Перший базовий підручник з фармакогнозії для студентів вищого фарма - цевтичного навчального закладу (фармацевтичних факультетів) ІV рівня акре - дитації складений відповідно до програми підготовки магістрів фармації. У ви - данні розглянуті основні класи БАР — їх сучасна класифікація, хімічна будова, поширення в рослинному світі, методи виділення та ідентифікації, зв’язок між фармакологічною активністю та хімічною будовою природних сполук. Уперше до підручника введено розділи з побічної дії та фармацевтичної опіки при за - стосуванні лікарських рослин та фітопрепаратів. Призначений для викладачів, аспірантів, студентів.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9823
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри ХПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Титул_210116.pdf
  Restricted Access
149,36 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
Pharmacognosy_01.pdf
  Restricted Access
41,52 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Pharmacognosy_02.pdf
  Restricted Access
10,81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.