Просмотр собрания по группе - Авторы Бризицький, О. А.

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
или введите несколько первых букв:  
Результаты 1 по 18 из 18
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
20123,5-дихлор-N-фенілантранілати заміщених 9-аміно-5-нітроакридинію, що проявляють антимікробну, протигрибкову, протизапальну, аналгетичну, діуретичну активність та потенціюючу дію у відношенні до бензилпеніциліну натрієвої солі.Ісаєв, С. Г.; Девяткіна, А. О.; Бризицький, О. А.; Шевельова, Н. Ю.; Жегунова, Г. П.; Ханін, В. А.; Исаев, С. Г.; Девяткина, А. А.; Бризицький, О. А.; Шевелева, Н. Ю.; Жегунова, Г. П.; Ханин, В. А.; Isaev, S. G.; Devyatkina, A. O.; Bryzitskiy, O. A.; Sheveleva, N. Yu.; Jegunova, G. P.; Hanin, V. A.
20146-нітро- та 4,5-диметокси-N-(2'-карбокси-4'-бромфеніл)антранілові кислоти, які проявляють протизапальну, аналгетичну, діуретичну та протигрибкову активністьІсаєв, С. Г.; Девяткіна, А. О.; Єрьоміна, Г. О.; Бризицький, О. А.; Сирова, О. В.; Жегунова, Г. П.; Исаев, С. Г.; Девяткина, А. А.; Еремина, А. А.; Бризицкий, О. А.; Сырова, О. В.; Жегунова, Г. П.; Isaev, S. G.; Devyatkina, A. O.; Bryzitskiy, O. V.; Eremina, A. O.; Sirova, O. V.; Jegunova, G. P.
20149-(4'-метоксибензиліден)гідразино-5,7-дихлор-4-нітро-акридин, що проявляє протимікробну, протигрибкову, жовчогінну та протизапальну активністьІсаєв, С. Г.; Девяткіна, А. О.; Бризицький, О. А.; Павлій, О. І.; Шевельова, Н. Ю.; Исаев, С. Г.; Девяткина, А. А.; Бризицкий, О. А.; Павлий, А. И.; Шевелева, Н. Ю.; Isaev, S. G.; Bryzitskiy, O. A.; Devyatkina, A. O.; Pavliy, O. I.; Sheveleva, N. Yu.
20129-аміно-2-метил-5-нітроакридинію етиламіду 3-карбокси-2-хлорсукцинанілат, що проявляє антимікробну, протигрибкову, протизапальну, анальгетичну, діуретичну активнвість та потенціюючу дію у відношенні до бензилпеніциліну натрієвої соліІсаев, С. Г.; Сулейман, М. М.; Бризицький, О. А.; Брунь, Л. В.; Свєчнікова, О. М.; Шевельова, Н. Ю.; Колісник, О. В.; Isaev, S. G.; Suleiman, M. M.; Brizitskiy, O. A.; Brun, L. V.; Svechnikova, O. M.; Sheveleva, N. Yu.; Kolisnik, O. V.
2016Modern chromatographic methods (GLC, HPLC) to identify medicinesBabchenko, A. A.; Brizickiy, O. A.; Бабченко, А. А.; Бризицький, О. А.
2014Quantitative estimation of new biologically active substances of derivated 4,5-dimethoxy-N phenyl-anthranilic acidsBryzytsky, О. A.; Topchiy, L. O.; Бризицкий, А. А.; Топчий, Л. О.; Бризицький, О. А.; Топчій, Л. О.
2014The reactivity of methyl esters of 4,5-dimethoxy-N-phenylanthranilic acids in the binarry dioxan-water solventDevjatkina, A. O.; Девяткіна, А. О.; Девяткина, А. А.; Isaev, S. G.; Ісаєв, С. Г.; Исаев, С. Г.; Sviechnicova, O. M.; Свечнікова, О. М.; Свечникова, Е. Н.; Bryzytsky, О. А.; Бризицкий, А. А.; Бризицький, О. А.
2013Search optimization of biologically active substances among derivatives ortohalohenbenzoic acidsDmitrenko, S. А.; Bryzytsky, О. А.; Дмитренко, С. А.; Бризицкий, А. А.; Дмітренко, С. А.; Бризицький, О. А.
2015Аналітична хімія: питання та відповідіЄвтіфєєва, О. А.; Динник, К. В.; Пєтухова, І. Ю.; Жукова, Т. В.; Проскуріна, К. І.; Колісник, С. В.; Кизим, О. Г.; Алтухов, А. А.; Мороз, В. П.; Бризицький, О. А.; Ievtifieieva, O. A.; Евтифеева, О. А.; Дынник, К. В.; Dynnik, K. V.; Petukhova, I. Yu.; Петухова, И. Ю.; Zhukova, T. V.; Proskurina, K. I.; Проскурина, К. И.; Колесник, С. В.; Kolisnyk, S. V.; Kizim, E. G.; Кизим, Е. Г.; Алтухов, О. О.; Altukhov, O. O.; Мoroz, V. P.; Bryzitskiy, O. A.
2011Аналітичне застосування трамалселективних електродівАхмедов, Е. Ю.; Болотов, В. В.; Бризицький, О. А.; Мороз, В. П.; Білопольська, О. О.; Ахмедов, Э. Ю.; Болотов, В. В.; Бризицкий, А. А.; Мороз, В. П.; Белопольская, О. А.; Akhmedov, E. Yu.; Bolotov, V. V.; Brizitsky, O. А.; Moroz, V. P.; Belopolska, О. O.
2014Аніліди заміщених орто-хлорбензойної кислоти проявляють протизапальну, аналгетичну, жовчогінну, антиоксидантну та фунгістагичну активністьІсаєв, С. Г.; Девяткіна, А. О.; Бризицький, О. А.; Єрьоміна, Г. О.; Сирова, О. В.; Кизь, О. В.; Жукова, Т. В.; Алексєєва, Т. М.; Шевельова, Н. Ю.; Исаев, С. Г.; Девяткина, А. А.; Бризицкий, О. А.; Еремина, Г. О.; Сырова, О.В.; Кизь, О. В.; Жукова, Т. В.; Алексеева, Т. М.; Шевельова, Н. Ю.; Isaev, S. G.; Devyatkina, A. O.; Bryzitskiy, O. A.; Eremina, G. O.; Sirova, O. V.; Kiz, O. V.; Jukova, T. V.; Alexeeva, T. M.; Sheveleva, N. Yu.
2011Визначення констант стійкості мідних комплексів 3,5-динітро-N-фенілантранілових кислот та їх зв'язок з біологічною дієюБризицький, О. А.; Ісаєв, С. Г.; Костіна, Т. А.; Brizitsky, O. A.; Isaev, S. G.; Kostina, T. A.; Бризицкий, А. А.; Исаев, С. Г.; Костина, Т. А.
2006Дослідження ліпофільних властивостей 5-аміно-N-феніл-антранілових кислотСвєчнікова, О. М.; Бризицький, О. А.; Костіна, Т. А.; Ісаєв, С. Г.; Svechnikova, Ye. N.; Brizitsky, A. A.; Kostina, T. A.; Isaev, S. G.
2012Заміщені 9-аміно-5-нітроакридинію 3,5-дихлор-N-(4'-бромфеніл)антранілати проявляють антимікробну, протигрибкову, протизапальну, аналгетичну, діуретичну активність та потенціюючу дію відносно бензилпеніциліну натрієвої соліІсаєв, С. Г.; Бризицький, О. А.; Девяткіна, А. О.; Жегунова, Г. П.; Ханін, В. А.; Шевельова, Н. Ю.; Исаев, С. Г.; Бризицкий, О. А.; Девяткина, А. А.; Жегунова, Г. П.; Ханин, В. А.; Isaev, S. G.; Bryzitskiy, O. A.; Devyatkina, A. O.; Jegunova, G. P.; Hanin, V. A.
2015Контроль якості результатів аналізу фармацевтичних препаратівЕвтифеева, О. А.; Євтіфєєва, О. А.; Ievtifieieva, O. A.; Бризицький, О. А.; Бризицкий, А. А.; Bryzytsky, О. А.
2002Реакцiйна здатнiсть похiдних фенiлантранiлової кислоти. XIV.* Кiнетика реакцiї лужного гiдролiзу метилових ефiрiв замiщених 3-нiтро-N-фенiлантранiлових кислот у бiнарному розчиннику дiоксан-водаСвєчникова, О. М.; Ісаєв, С. Г.; Павлій, О. І.; Бризицький, О. А.; Svechnikova, E. N.; lsayev, S. G.; Pavly, A. I.; Brizitsky, A. A.; Свечникова, Е. Н.; Исаев, С. Г.; Павлий, А. И.; Бризицкий, А. А.
2003Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 5-нітро- та 5-аміно-N-фенілантранілової кислотиБризицький, О. А.; Свєчнікова, О. М.; Ісаєв, С. Г.; Brizitsky, A. A.; Svechnikova, Ye. N.; Isayev, S. G.; Бризицкий, А. А.; Свечникова, Е. Н.; Исаев, С. Г.
2016Спектрофотометричне визначення біологічно активних субстанцій серед похідних орто-галоген нітробензойних кислотБризицький, О. А.; Бризицкий, А. А.; Bryzytsky, О. А.