Просмотр собрания по группе - Авторы Демченко, А. М.

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
или введите несколько первых букв:  
Результаты 1 по 17 из 17
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2016Cинтез похідних N-[4-метил(41-хлорофеніл)- 2-R-фенілімінотіазол-3-іл]-морфоліну за реакцією ГанчаПерехода, Л. О.; Єрьоміна, Г. О.; Драпак, І. В.; Сич, І. А.; Демченко, А. М.; Комихов, С. О.; Perekhoda, L. O.; Yeromina, H. O.; Drapak, I. V.; Sych, I. A.; Demchenko, А. М.; Komykhov, S. O.; Перехода, Л. А.; Еремина, А. А.; Драпак, И. В.; Сыч, И. А.; Демченко, А. М.; Комихов, С. О.
2014Directed synthesis of potential antitumor substances among derivatives of 3-mercapto-4-(pyrrol-1-yl)-5-cyclohexyl-1,2,4-triazole(4H)Saidov, N. B.; Georgiyants, V. A.; Demchenko, A. M.; Саїдов, Н. Б.; Георгіянц, В. А.; Демченко, А. М.; Саидов, Н. Б.; Георгиянц, В. А.; Демченко, А. М.
2016Synthesis of 2-(4-aryl(adamantyl)-2-phenylіmіnothіazol-3-yl)-ethanol derivatives and prediction of their biological activityYeromina, H. O.; Drapak, I. V.; Perekhoda, L. O.; Yaremenko, V. D.; Demchenko, A. M.; Єрьоміна, Г. О.; Драпак, І. В.; Перехода, Л. О.; Яременко, В. Д.; Демченко, А. М.
2016Synthesis of 2-(4-aryl(adamantyl)-2-phenylіmіnothіazol-3-yl)-ethanol derivatives and prediction of their biological activityYeromina, H. O.; Drapak, I. V.; Perekhoda, L. O.; Yaremenko, V. D.; Demchenko, A. M.; Єрьоміна, Г. О.; Еремина, А. О.; Драпак, І. В.; Драпак, И. В.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. A.; Яременко, В. Д.; Демченко, А. М.
2015The synthesis of new biologically active substances among 4-amino-5-alkyl-1,2,4-triazole(4н)-3-yl-thioacetanilides and their chemical modificationSaidov, N. B.; Georgiyants, V. A.; Demchenko, A. M.; Саїдов, Н. Б.; Георгіянц, В. А.; Демченко, А. М.; Саидов, Н. Б.; Георгиянц, В. А.; Демченко, А. М.
2009Synthesis of new N-aryl-2-[(4-amino-4H-1,2,4-triazolo-[4,3-b]pyridazin-3-yl)thio]acetamide derivativesSeverina, A. I.; Yanchenko, V. A.; Hayrulin, A. R.; Georgiyants, V. A.; Demchenko, A. M.; Северіна, А. І.; Янченко, В. О.; Хайрулін, А. Р.; Георгіянц, В. А.; Демченко, А. М.
2016Гідробромід (3-етил-4-феніл-3Н-тіазол-2-іліден)-[4-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н- [1,2,4]триазоло[4,3-а] азепін-3-їл)феніл]аміну, що проявляє анальгезуючу активністьДемченко, С. А.; Єрьоміна, Г. О.; Перехода, Л. О.; Ядловський, О. Є.; Бобкова, Л. С.; Демченко, А. М.; Demchenko, S. A.; Yeromina, H. O.; Еремина, А. А.; Perekhoda, L. O.; Перехода, Л. А.; Ядловский, О. Е.; Yadlovsky, O. E.; Bobkova, L. S.; Demchenko, А. М.
2017Гідробромід [3-аліл-4-(4L-метоксифеніл)-3н-тіазол-2іліден]-(32-трифлуорометилфеніл)аміну, що має кардіопротекторні властивостіПерехода, Л. О.; Драпак, І. В.; Демченко, А. М.; Perekhoda, L. O.; Перехода, Л. А.; Драпак, И. В.; Drapak, I. V.; Demchenko, А. М.; Геращенко, І. В.; Геращенко, И. В.; Нєктєгаєв, І. О.; Нектегаев, И. А.; Nektegaev, I. A.
2017Гідроброміди(3-етил-4-арил-3H-тіазол-2-іліден)-[4-(6,7,8,9-тетрагідро-5H[1,2,4]триазоло[4,3-а]азепін-3-іл)феніл]аміну, де Аr=4-СН3С6Н4, 4-PhC6H4, 4-ЕtOС6Н4, 3,4-СН2ОСН2-С6Нз, 4-ВrС6Н4, 4-NO2C6H4, що мають анальгезуючі властивостіДемченко, С. А.; Єрьоміна, Г. О.; Єрьоміна, З. Г.; Сич, І. А.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Перехода, Л. О.; Demchenko, S. A.; Еремина, А. А.; Yeromina, H. O.; Еремина, З. Г.; Ieromina, Z. G.; Таран, А. В.; Taran, A. V.; Сыч, И. А.; Sych, I. A.; Демченко, А. М.; Demchenko, А. М.
2017Гідрохлориди 2,4-диморфоліно-6-ариламіно-[1,3,5]триазинів, що проявляють антивірусну активність відносно до коронавірусу атипової пневмонії SARSДемченко, А. М.; Суховєєв, В. В.; Барчина, О. І.; Абу Шарк, А. І.; Бобкова, Л. С.; Demchenko, А. М.; Суховеев, В. В.; Sukhoveev, V. V.; Barchina, O. I.; Абу Шарк, А. И.; Bobkova, L. S.
2017Похідні 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активністьЄрьоміна, Г. О.; Еремина, А. А.; Yeromina, H. O.; Кошова, О. Ю.; Кошовая, Е. Ю.; Koshevaya, Ye. Yu.; Щербініна, В. С.; Щербинина, В. С.; Scherbіnіna, V. S.; Перехода, Л. О.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Єрьоміна, З. Г.; Еремина, З. Г.; Ieromina, Z. G.; Демченко, А. М.; Demchenko, А. М.
2017Похідні N-(41-хлорфеніл)-6-морфолін-4-іл-N1-арил-[1,3,5]триазин-2,4,-діаміну, що проявляють противірусну активність щодо вірусів H1N1 California/07/2009 та H3N2 штаму Brisbane/10/2007Демченко, А. М.; Суховєєв, В. В.; Барчина, О. І.; Абу Шарк, А. І.; Бобкова, Л. С.
2018Синтез нових похідних 1-[2-(R-феніліміно)-4-метил-3-(3-[морфолін-4- іл]пропіл)-2,3-дигідро-1,3-тіазол-5-іл]етан-1-ону як потенційних антиоксидантівЄрьоміна, Г. О.; Перехода, Л. О.; Єрьоміна, З. Г.; Сич, І. А.; Демченко, А. М.; Еремина, А. А.; Yeromina, H. O.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Еремина, З. Г.; Yeromina, Z. G.; Сыч, И. А.; Sych, I. A.; Demchenko, А. М.
2017Синтез та анальгезуючі властивості похідних (3алліл-4-арил-3Н-тіазол-2-іліден)-[4-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н[1,2,4]триазоло[4,3-а]азепін-3-їл)феніл]амінівДемченко, С. А.; Єрьоміна, Г. О.; Перехода, Л. О.; Бухтіарова, Т. А.; Бобкова, Л. С.; Демченко, А. М.; Demchenko, S. A.; Yeromina, H. O.; Perekhoda, L. O.; Bukhtiarova, T. A.; Bobkova, L. S.; Demchenko, A. M.; Еремина, А. А.; Бухтиарова, Т. А.
2016Синтез та властивості похідних 3-(41-амінофеніл)-6,7,8,9тетрагідро-5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-a]азепінівДемченко, С. А.; Перехода, Л. О.; Yeromina, H. O.; Perekhoda, L. O.; Єрьоміна, Г. О.; Demchenko, S. A.; Демченко, А. М.; Demchenko, А. М.
2012Синтез, физико-химические и фармакологические свойства 2-(5-R-4-(1-арилметилиденамино)-4Н-1,2,4-триазол-3-ил)тиоуксусных кислотСаидов, Н. Б.; Демченко, А. М.; Янченко, В. А.; Ядловский, О. Е.; Георгиянц, В. А.; Саїдов, Н. Б.; Демченко, А. М.; Янченко, В. О.; Ядловський, О. Є.; Георгіянц, В. А.; Saidov, N. B.; Demchenko, A. M.; Yanchenko, V. A.; Yadlovsky, O. E.; Georgiyants, V. A.
2010Цілеспрямований синтез нових біологічно активних речовин на основі арил- та гетериламідів 5-феніл-1,3,4-оксадіазол-2-іл-тіоацетатної кислотиГеоргіянц, В. А.; Перехода, Л. О.; Рядних, К. С.; Янченко, В. О.; Демченко, А. М.; Georgiyants, V. A.; Perekhoda, L. O.; Ryadnykh, K. S.; Yanchenko, V. O.; Demchenko, A. M.