eaNUPh >
Автореферати дисертацій та дисертації >
15.00.01.Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація >


Назва: Розробка складу та технології крему з ліпофільним екстрактом насіння моркви дикої для лікування опікових ран
Інші назви: Разработка состава и технологии крема с липофилным экстрактом семян моркови дикой для лечения ожоговых ран
Development of composition and technology of a cream with lipophilic extract of the wild carrot seeds (Daucus carota) for a treatment of burn wounds
Автори: Горлачова, В. І.
Горлачёва, В. И.
Horlachova, V. I.
Ключові слова: крем
опікові рани
ліпофільний екстракт насіння моркви дикої
сік алое
фітопрепарат
склад
технологія
крем
ожоговые раны
липофильный экстракт семян моркови дикой
экстракт алое
фитопрепарат
состав
технология
cream
burn wounds
lipophilic extract of he wild carrot seeds (Daucus carota)
phytopreparation
composition
technology
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Горлачова, В. І. Розробка складу та технології крему з ліпофільним екстрактом насіння моркви дикої для лікування опікових ран : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / В. І. Горлачова. - Х., 2016. - 24 с. - Бібліогр. : с. 18-20.
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена отриманню нової субстанції природного похдження– ліпофільного екстракту насіння моркви дикої , теоретичному та екпериментальному обґрунту ванню складу і розробці технології нового лікарського засобу–крему з ЛЕНМД для лікування опікових ран легкого ступеня . Проведен о комплексне дослідження, спрямоване на створення станда р- тизованої вітчизняної субстанції природного походження – ЛЕНМД. Теорет и- чно та експериментально обґрунтовано технологію ЛЕНМД. Із викори с танням сучасних методів дослідження вивчено фізико - хімічні, технологічні властив о- сті ЛЕНМД, запропон о вано методики ідентифікації та кількісного визначення БАР ЛЕНМД. Встановлено оптимальні у мови зберігання і термін придатності. На підставі фізико - хімічних, фармакотехнологічних та біологічних до с- ліджень розроблено оптимальний склад і раціональну технологію крему з ЛЕНМД для лікування опікових ран. Вивчено стабільність комбінованого р а- нозагоюва льного та протизапального крему в процесі зберігання протягом двох років при кімнатній темп е ратурі у тубах алюмінієвих. Доклінічними фармакологічними дослідженнями доведено специфічну акти в ність і безпечність ЛЕНМД і крему з ЛЕНМД. Розроблено проект метод ів контролю якості ЛЕНМД і крему і з ЛЕНМД для лікування опікових ран. Технологію ЛЕНМД і крему апробовано в пром и- слових умовах.
The dissertation is aimed to obtaining new substance of natural origin – lipophilic extract of the wild carrot seed s ( LEWCS ), theoretical and experimental grounds for technology development of a new medical preparation – cream with LEWCS for a treatment of mild burn wounds . The comprehensive research has conducted in order to create a standardized domestic substance of natural origin – LEWCS . Technology of LEWCS has proved theoretically and experimentally . With applying the current methods of research , the physical , chemical , and technological properties of LEWCS have studied , tec h- niques of identification and quantitative determination of LEWCS BAC have pr o- posed. The optimal conditions for saving and term of validity have specified . On the basis of physical , chemical , pharmaceutical , technological , and biolo g- ical resear ch , the optimal composition and rational technology of a cream with LEWCS have been developed for a treatment of burn wounds . Stability of combined wound healing and anti - inflammatory cream has examined during the process of its storage for two years at ro om temperature in aluminum tubes . Preclinical pharmacological trials have proved specific activity and safety of LEWCS and a cream with LEWCS. A project of quality control methods of LEWCS for a treatment of burn wounds has developed . Т echnology of LEWCS and a cream with LEWCS have a approved under production - line conditions .
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10105
Розташовується у зібраннях:15.00.01.Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Автореферат-Горлачової-В.І..pdf1 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.