Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10172
Title: Про мету та зміст курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Authors: Берестова, А. А.
Берестовая, А. А.
Berestova, A. A.
Keywords: українська мова;мета курсу;зміст курсу;освіта;НФаУ;гуманітаризація вищої освіти;професійне спрямування
Issue Date: Apr-2011
Publisher: Харків : Вид-во НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Берестова, А. А. Про мету та зміст курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / А. А. Берестова // Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (14–15 квіт. 2011 р., м. Харків). – Харків : Вид-во НФаУ, 2011. – С. 11–17.
Abstract: Зростання наукового інтересу до гуманітаризації вищої освіти взагалі обумовлено багатьма причинами. Одна з них полягає в тому, що фундаментальна підготовка майбутнього спеціаліста може досягатися лише за умови широкої гуманітаризації освіти, друга – у рівні культури особи. Саме тому сучасний етап розвитку освіти характеризується прагненням виявити теоретичні основи його гуманітаризації, системно й органічно вписати формування мовної культурної компетентності у процес професійного становлення особистості майбутнього спеціаліста. З метою розширення сфер функціонування української мови і піднесення її престижу проблеми мовної освіти у нефілологічному ВНЗ як важливого чинника формування висококваліфікованого фахівця та гармонійної, цілісної особистості стають предметом широкого обговорення. Мовознавців привертають увагу як проблеми мовного навчання, так і мовного виховання студентства. Українська мова професійного спрямування є обов’язковою для вивчення студентами вищих навчальних закладів.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10172
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри українознавства та латинської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berestova_2011.pdf136,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.