Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1030
Название: Вплив діакамфу гідрохлориду на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів із моделлю церебральної ішемії на тлі цукрового діабету
Авторы: Шведський, В. В.
Штриголь, С. Ю.
Мерзлікін, С. І.
Shvedsky, V. V.
Shtrygol, S. Yu.
Merzlikin, S. I.
Ключевые слова: діакамфу гідрохлорид;гостре порушення мозкового кровообігу;енергетичний обмін;цукровий діабет;експеримент;experiment;diacamph hydrochloride;diabetes
Дата публикации: 2011
Библиографическое описание: Шведський, В. В. Вплив діакамфу гідрохлориду на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів із моделлю церебральної ішемії на тлі цукрового діабету / В. В. Шведський, С. Ю. Штриголь, С. І. Мерзлікін // Клінічна фармація. - 2011. - № 3. - С. 57-61. - Бібліогр. : с. 61.
Краткий осмотр (реферат): Виконано досліди на щурах із моделлю гострого ішемічного порушення мозкового кровообігу на тлі сформованого алоксанового цукрового діабету. Встановлено, що курсове введення оригінального протидіабетичного засобу діакамфу гідрохлориду в дозі 10 мг/кг внутрішньовенно в лікувальному режимі (через 1 год після інсульту і далі кожні 8 год упродовж 4 діб церебральної ішемії) подібно до мексидолу (100 мг/кг) зменшує летальність зі 100% до 60% і на відміну від препарату порівняння чинить цукрознижувальну дію. Діакамфу гідрохлорид сприяє відновленню порушених процесів енергетичного обміну та усуває метаболічний ацидоз в ішемізованому головному мозку: збільшує вміст АТФ і АДФ, малату, пірувату та зменшує рівень лактату. За здатністю нормалізувати пул макроергів (АТФ і АДФ), вміст малату та пірувату в ішемізованому головному мозку діакамфу гідрохлорид вірогідно перевершує мексидол. Позитивний вплив на вуглеводний та енергетичний обмін є ланкою механізму церебропротекторної дії діакамфу гідрохлориду.
The experiment has been carried on the rats with the model of acute cerebral ischemia on the background of alloxan-induced diabetes mellitus. It has been found that the course introduction of the original antidiabetic medicine diacamph hydrochloride in the dose of 10 mg/kg intravenously by the therapeutic scheme (in an hour after stroke and then every 8 hours during 4 days of cerebral ischemia) is similar to mexidol (100 mg/kg) in decreasing morality from 100% to 60% and unlike the reference medicine has the hypoglycemic effect. Diacamph hydrochloride promotes renewal of isordered processes of energy metabolism and removes metabolic acidosis in the ischemic brain increasing the amount of ATP and ADP, malate, pyruvate and decreasing the level of lactate. It has greater ability to normalize the pool of macroergs (ATP and ADP) and the content of malate and pyruvate in the ischemic brain than mexidol. The positive influence on metabolism of carbohydrates and energy is a chain of the cerebroprotective action mechanism of diacamph hydrochloride.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1030
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри лікарської та аналітичної токсикології
Наукові публікації кафедри фармакологiї

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
57-61(1).pdf1,85 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.