Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018 : [298] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 298
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2018Аналіз асортименту та обсягів споживання лікарських засобів для лікування еректильної дисфункції в УкраїніЯковлєва, Л. В.; Бердник, О. Г.; Іakovlieva, L. V.; Berdnik, O. G.; Яковлева, Л. В.; Бердник, О. Г.
2018Аналіз асортименту та показників доступності комбінацій спазмолітичних лікарських засобів, що використовуються в симптоматичній терапії синдрому подразненого кишечникаЯковлєва, Л. В.; Закорко, Д. В.; Iakovlieva, L. V.; Zakorko, D. V.; Яковлева, Л. В.; Закорко, Д. В.
2018Аналіз споживання антагоністів Н2-гістамінових рецепторів в Україні та країнах ЄвропиГерасимова, О. О.; Яковлєва, Л. В.; Удовиченко, М. М.; Шершньова, С. С.; Gerasymova, О. О.; Iakovlieva, L. V.; Udovichenko, M. M.; Shershnova, S. S.; Герасимова, О. А.; Яковлева, Л. В.; Удовиченко, М. Н.; Шершнева, С. С.
2018Оцінка професійної компетенції фармацевтичних працівників з питань реалізації противірусних та імуностимулюючих засобів для лікування ГРВІ у дітейТкачова, О. В.; Горкуша, Н. О.; Сілаєв, А. О.; Tkachоva, O. V.; Horkusha, N. О.; Silaev, A. О.; Ткачева, О. В.; Горкуша, Н. А.; Силаев, А. А.
2018The study of the analeptic activity of derivatives of sulfur- and nitrogen-containing heterocycles on the model of thiopental narcosisKabachna, I. V.; Drogovoz, S. M.; Kabachnyy, V. I.; Serdiukova, Yu. Yu.; Кабачна, І. В.; Дроговоз, С. М.; Кабачний, В. І.; Сердюкова, Ю. Ю.; Кабачная, И. В.; Дроговоз, С. М.; Кабачный, В. И.; Сердюкова, Ю. Ю.
2018Експериментальне вивчення впливу Глюкваміну на електролітний обмін у щурів з нирковою недостатністюШебеко, С. К.; Зупанець, І. А.; Шаламай, А. С.; Shebeko, S. K.; Zupanets, I. A.; Shalamay, A. S.; Шебеко, С. К.; Зупанец, И. А.; Шаламай, А. С.
2018Забезпечення якості біохімічних досліджень за допомогою валідаційних процедур у лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету на прикладі методик визначення рівнів загального та прямого білірубіну у біологічних рідинахМісюрьова, С. В.; Доброва, В. Є.; Свід, Н. О.; Отрішко, І. А.; Сахарова, Т. С.; Mіsiurova, S. V.; Dobrova, V. Ye.; Svid, N. O.; Otrishko, I. A.; Sakharova, Т. S.; Мисюрева, С. В.; Доброва, В. Е.; Свид, Н. А.; Отришко, И. А.; Сахарова, Т. С.
2018Вплив екстракту та настойки яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) на поведінкові реакції мишей на тлі введення кофеїн-бензоату натріюТовчига, О. В.; Штриголь, С. Ю.; Баля, О. А.; Tovchiga, O. V.; Shtrygol’, S. Yu.; Balia, O. A.; Товчига, О. В.; Штрыголь, С. Ю.; Баля, А. А.
2018The study of the effect of a new gel containing the extract of oak bark and aloe extract on the mucous membrane of the oral cavity under the conditions of the experimental stomatitisTsubanova, N. A.; Zhurenko, D. S.; Sakharova, T. S.; Цубанова, Н. А.; Журенко, Д. С.; Сахарова, Т. С.; Цубанова, Н. А.; Журенко, Д. С.; Сахарова, Т. С.
2018The study of acute toxicity of drugs on the basis of the plant raw material for non-hormonal therapy of the climacteric syndromeKonovalenko, І. S.; Polovko, N. P.; Lytkin, D. V.; Zagayko, А. L.; Коноваленко, І. С.; Половко, Н. П.; Загайко, А. Л.; Литкін, Д. В.; Коноваленко, И. С.; Половко, Н. П.; Лыткин, Д. В.; Загайко, А. Л.
2018The study of the peculiarities of the diuretic action of 2-oxoindoline acylated derivative – N-[(2-oxoindoliniliden-3)-2-oxyacetyl]-valine propyl esterMarkina, А. Yu.; Mishсhenko, O. Ya.; Маркіна, А. Ю.; Міщенко, О. Я.; Маркина, А. Ю.; Мищенко, О. Я.
2018Гістоморфологічне дослідження нефропротекторних властивостей Глюкваміну при експериментальному гломерулонефритіШебеко, С. К.; Зупанець, І. А.; Пропіснова, В. В.; Шаламай, А. С.; Shebeko, S. K.; Zupanets, I. A.; Propisnova, V. V.; Shalamay, A. S.; Шебеко, С. К.; Зупанец, И. А.; Прописнова, В. В.; Шаламай, А. С.
2018The potential of carboxytherapy in diseases of the urogenital system organsDrogovoz, S. M.; Zelenkova, H.; Shtroblya, A. L.; Asadullayeva, N. Ya.; Ulanova, V. A.; Дроговоз, С. М.; Зеленкова, Г.; Штробля, А. Л.; Асадуллаєва, Н. Я.; Уланова, В. А.; Дроговоз, С. М.; Зеленкова, Г.; Штробля, А. Л.; Асадуллаева, Н. Я.; Уланова, В. А.
2018Антациди для дітей: клініко-фармацевтичний аналіз фармринку УкраїниПропіснова, В. В.; Андрєєва, О. О.; Propisnova, V. V.; Andrieieva, O. O.; Прописнова, В. В.; Андреева, Е. А.
2017Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та метформіну на обмін сечової кислоти у щурів із порушеннями метаболізму, спричиненими протаміну сульфатом на тлі атерогенного раціонуТовчига, О. В.; Tovchiga, O. V.
2017Дослідження впливу комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну на перебіг мембранозного ураження нирок в експериментіШебеко, С. К.; Shebeko, S. K.
2017The standardized model of alcoholic anesthesia for the purposeful screening of analepticsKabachna, I. V.; Кабачна, І. В.; Дроговоз, С. М.; Drogovoz, S. M.; Kabachnyy, V. I.; Кабачний, В. І.; Кабачный, В. И.; Сердюкова, Ю. Ю.; Serdiukova, Yu. Yu.
2018Експериментальне дослідження антиоксидантних властивостей Глюкваміну за умов розвитку діабетичної нефропатіїShebeko, S. K.; Шебеко, С. К.; Зупанець, І. А.; Zupanets, I. A.; Зупанец, И. А.; Шаламай, А. С.; Shalamay, A. S.
2018Мікробіологічне дослідження нового комбінованого препарату «Проплантмед» на основі фенольного гідрофобного препарату прополісуБогдан, Н. С.; Bogdan, N. S.; Горошко, О. М.; Goroshko, O. M.; Паламар, А. О.; Palamar, A. O.; Шпичак, О. С.; Shpychak, O. S.
2018Методологія створення дерматокосметичних засобів для профілактики та лікування алопеціїФедоровська, М. І.; Fedorovskа, M. I.; Федоровская, М. И.; Половко, Н. П.; Polovko, N. P.; Yarema, I.O.; Ярема, І. О.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 298