Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018 : [273] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 273
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2016Ноотропні властивості тетрапептиду acetyl-(D-Lys)-Lys-Arg-Arg-amide (KK-1) на моделі хвороби Альцгеймера у щурів, зумовленої хронічним введенням скополамінуДейко, Р. Д.; Штриголь, С. Ю.; Горбач, Т. В.; Колобов, О. О.; Симбірцев, А. С.; Deiko, R. D.; Shtrygol’, S. Yu.; Gorbach, T. V.; Kolobov, O. O.; Simbirtsev, A. S.; Дейко, Р. Д.; Штрыголь, С. Ю.; Горбач, Т. В.; Колобов, А. А.; Симбирцев, А. С.
2016Дозозависимость эффектов перспективного антидепрессанта с ноотропными свойствамиДейко, Р. Д.; Штриголь, С. Ю.; Горбач, Т. В.; Колобов, О. О.; Симбірцев, А. С.; Deiko, R. D.; Shtrygol’, S. Yu.; Gorbach, T. V.; Kolobov, O. O.; Simbirtsev, A. S.; Дейко, Р. Д.; Штрыголь, С. Ю.; Горбач, Т. В.; Колобов, А. А.; Симбирцев, А. С.
2016Дозозалежність ефектів перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями 2-метил-3-(феніламінометил)-1H-хінолін-4-онуПодольський, І. М.; Штриголь, С. Ю.; Podolsky, I. M.; Shtrygol’, S. Yu.; Подольский, И. Н.; Штрыголь, С. Ю.
2016The basic approaches to pharmacotherapy of helminthiases and prospects of phytomedicines development for their treatmentTolochko, K. V.; Vishnevska, L. I.; Толочко, К. В.; Вишневська, Л. І.; Толочко, Е. В.; Вишневская, Л. И.
2016The renal effects of the goutweed (Aegopodium podagraria L.) tincture and metformin in dexamethasone-treated ratsTovchiga, O. V.; Shtrygol’, S. Yu.; Taran, A. V.; Yudkevich, T. K.; Товчига, О. В.; Штриголь, С. Ю.; Таран, А. В.; Юдкевич, Т. К.; Товчига, О. В.; Штрыголь, С. Ю.; Таран, А. В.; Юдкевич, Т. К.
2016Результати частотного аналізу призначень лікарських засобів хворим на ішемічну хворобу серця як критерій оцінки якості фармакотерапіїМіщенко, О. Я.; Яковлєва, Л. В.; Осташко, В. Ф.; Mishchenko, O. Ya.; Iakovlieva, L. V.; Ostashko, V. F.; Мищенко, О. Я.; Яковлева, Л. В.; Осташко, В. Ф.
2016Карбокситерапія – інноваційний метод у косметологіїКононенко, А. В.; Дроговоз, С. М.; Грищенко, Н. В.; Іванцик, Л. Б.; Асадуллаєва, Н. Я.; Штробля, А. Л.; Kononenko, A. V.; Drogovoz, S. M.; Grishchenko, N. V.; Ivantsyk, L. B.; Asadullaeva, N. Ya.; Stroblya, A. L.; Кононенко, А. В.; Дроговоз, С. М.; Грищенко, Н. В.; Иванцык, Л. Б.; Асадуллаева, Н. Я.; Штробля, А. Л.
2016Відмінності антитромбоцитарного лікування із застосуванням ацетилсаліцилової кислотиЗупанець, І. А.; Запровальна, О. Є.; Грінцов, Є. Ф.; Отрішко, І. А.; Zupanets, I. A.; Zaprovalna, O. Ye.; Grintsov, Ie. F.; Otrishko, I. A.; Зупанец, И. А.; Запровальная, О. Е.; Гринцов, Е. Ф.; Отришко, И. А.
2017Біофармацевтичне дослідження взаємодії доксицикліну з мінеральними водами та напоями «in vitro»Доброва, А. О.; Матерієнко, А. С.; Головченко, О. С.; Георгіянц, В. А.; Dobrova, A. O.; Materiienko, A. S; Golovchenko, O. S.; Georgiyants, V. A.; Доброва, А. О.; Материенко, А. С.; Головченко, О. С.; Георгиянц, В. А.
2017Вплив густих екстрактів лопуха великого на перебіг модельної гіперплазії передміхурової залози у щурівЩокіна, К. Г.; Бєлік, Г. В.; Куценко, Т. О.; Семенів, Д. В.; Shchokina, C. G.; Belik, G. V.; Kutsenko, T. O.; Semeniv, D. V.; Щекина, Е. Г.; Белик, Г. В.; Куценко, Т. А.; Семенив, Д. В.
2017Вивчення фолікулостимулюючої дії крему з рослинними субстанціямиФедоровська, М. І.; Половко, Н. П.; Антимис, О. В.; Fedorovska, M. I.; Polovko, N. P.; Antymis, O. V.; Федоровская, М. И.; Половко, Н. П.; Антимис, А. В.
2017Поведінкові та нейротропні ефекти налоксону у мишейШтриголь, С. Ю.; Подольський, І. М.; Каврайський, Д. П.; Shtrygol’, S. Yu.; Podolsky, I. M.; Kavraiskyi, D. P.; Штрыголь, С. Ю.; Подольский, И. Н.; Каврайский, Д. П.
2017Вивчення антиексудативної дії комбінованого крем-гелю з глюкозаміну гідрохлоридом, хондроїтину сульфатом, камфорою та ментолом в експериментіЗімін, С. М.; Шебеко, С. К.; Ляпунова, О. О.; Жулай, Т. С.; Андрєєва, О. О.; Zimin, S. M.; Shebeko, S. K.; Lyapunova, O. O.; Zhulai, T. S.; Andrieieva, O. O.; Зимин, С. М.; Шебеко, С. К.; Ляпунова, О. А.; Жулай, Т. С.; Андреева, Е. А.
2017Pharmacoeconomic approaches to forecasting of the budget impact and compensation for rotavirus enteritis in children in UkraineNemchenko, A. S.; Podgaina, M. V.; Balynska, M. V.; Немченко, А. С.; Подгайна, М. В.; Балинська, М. В.; Немченко, А. С.; Подгайная, М. В.; Балынская, М. В.
2017Перспективи застосування в клінічній медицині комплексу артишоку та часникуГрінцов, Є. Ф.; Федосов, А. І.; Мороз, В. А.; Тимченко, Ю. В.; Шаламай, А. С.; Grintsov, Ye. F.; Fedosov, A. I.; Moroz, V. A.; Timchenko, Yu. V.; Shalamay, A. S.; Гринцов, Е. Ф.; Федосов, А. И.; Мороз, В. А.; Тимченко, Ю. В.; Шаламай, А. С.
2017Вплив комплексної антидіабетичної композиції на гістоструктуру підшлункової залози щурів за умов дексаметазонового діабетуЦубанова, Н. А.; Бердник, О. Г.; Tsubanova, N. A.; Berdnik, O. G.; Цубанова, Н. А.; Бердник, О. Г.
2017Циркадіанні особливості антиоксидантних та мембранопротекторних властивостей глутаргіну в умовах гострого хронодетермінованого парацетамолового гепатитуКалько, К. О.; Дроговоз, С. М.; Койро, О. О.; Позднякова, А. Ю.; Kalko, K. О.; Drogovoz, S. М.; Koyro, О. О.; Pozdniakova, А. Yu.; Калько, Е. А.; Дроговоз, С. М.; Койро, О. О.; Позднякова, А. Ю.
2017The study of acute toxicity of the topical combination with glucosamine and ketoprofen in the form of a cream-gelZupanets, I. A.; Davishnia, N. V.; Shebeko, S. K.; Lyapunov, M. O.; Зупанець, І. А.; Давішня, Н. В.; Шебеко, С. К.; Ляпунов, М. О.; Зупанец, И. А.; Давишняя, Н. В.; Шебеко, С. К.; Ляпунов, Н. А.
2017Викладання клінічної фармації в Болгарії в межах міжнародного обміну за програмою ERASMUS+: перший досвідПропіснова, В. В.; Попов, С. Б.; Зупанець, І. А.; Propisnova, V. V.; Popov, S. B.; Zupanets, I. A.; Прописнова, В. В.; Попов, С. Б.; Зупанец, И. А.
2017Modern aspects of treatment of allergic dermatitis with the secondary fungal infectionsYarnykh, T. G.; Levchenko, V. S.; Rukhmakova, O. A.; Ярних, Т. Г.; Левченко, В. С.; Рухмакова, О. А.; Ярных, Т. Г.; Левченко, В. С.; Рухмакова, О. А.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 273