eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Соціальна фармація в охороні здоров'я >
Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2017 >


Назва: Аналіз основних факторів, що обумовлюють виникнення моббінгу у фармацевтичних організаціях
Інші назви: Анализ основных факторов , обусловливающих возникновение моббинга в фармацевтических организациях
Analysis of the main factors contributing to the occ urrence of mobbing in the pharmace utical organizations
Автори: Котвіцька, А. А.
Котвицкая, А. А.
Kotvitska, А. А.
Пузак, Н. О.
Пузак, Н. А.
Puzak, N. О.
Чмихало, Н. В.
Чмихало, Н. В.
Chmyhalo, N. V.
Гавриш, Н. Б.
Гавриш, Н. Б.
Gavrish, N. B.
Ключові слова: моббінг
фармацевтичні організації
антимоббінгова стратегія
фактори моббінгу
міжнародне законодавство
дискримінація працівників
моббинг
фармацевтические организации
антимоббинговая стратегия
факторы моббинга
международное законодательство
дискриминация работников
mobbing
pharmaceutical organizations
antimobbing strategy mobbing factors
international law
discrimination against workers
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Аналіз основних факторів, що обумовлюють виникнення моббінгу у фармацевтичних організаціях / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало, Н. О. Пузак, Н. Б. Гавриш // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, № 2. – С. 52-58.
Короткий огляд (реферат): Наведено результати соціологічного дослідження з питання виникнення у фармацевтичних організаціях моббінгу та визначено фактори, що його обумовлюють. Проаналізовано зарубіж- ний досвід правового регулювання захисту права на гідність працівника під час трудової діяль- ності. З метою превентивних заходів із недопущення моббінгу в організаціях фармацевтичного профілю розроблено та визначено сукупність стратегічних і тактичних дій, спрямованих на за- побігання моббінг-проявів і протидії їм у фармацевтичній організації.
Приведены результаты социологического исследования по вопросу возникновения в фар- мацевтических организациях моббинга и определены факторы, которые его обусловливают. Проанализирован зарубежный опыт правового регулирования защиты права работника на сохранение его чести и достоинства во время трудовой деятельности. С целью превентивных мер по недопущению моббинга в организациях фармацевтического профиля разработана и определена совокупность стратегических и тактических действий, направленных на предот- вращение моббинг-проявлений и противодействия им в фармацевтической организации.
The results of the sociological study on the occurrence of mobbing in the pharmaceutical companies and the factors that cause it are presented. The foreign experience of the legal regulation for protecting the rights of a worker to maintain his honor and dignity at work has been analyzed. For the purpose of preventive measures in order to avoid mobbing in organizations of the pharmaceutical branch a set of strategic and tactical actions has developed and defined to prevent mobbing manifestations and manage them in a pharmaceutical company.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10330
Розташовується у зібраннях:Публікації співробітників бібліотеки
Наукові публікації кафедри соціальної фармації
Наукові публікації А. А. Котвіцької
Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
52-58.pdf497,74 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.