Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 694 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Дослідження антиоксидантної та мембраностабілізуючої активності 4-ариламіно-1-феніл-1,5-дигідропірол-2-онівВороніна, Л. М.; Загайко, А. Л.; Зубков, В. О.; Таран, С. Г.; Кізь, О. В.; Voronina, L. M.; Zagayko, A. L.; Zubkov, V. O.; Taran, S. G.; Kiz, O. V.
2016Cost evaluation of the antihelicobacter therapy of gastroduodenal ulcersGerasymova, O. O.; Krasiuk, A. A.; Герасимова, О. О.; Красюк, А. А.; Герасимова, О. А.; Красюк, А. А.
2016Система этической экспертизы биомедицинских исследований в Литовской республике: структура, особенности функционирования, пути развитияПахарина, С. В.; Доброва, В. Е.; Pakharyna, S. V.; Dobrova, V. Ye.; Пахаріна, С. В.; Доброва, В. Є.
2016Атеросклероз: лікувально-профілактичні можливості фітозасобівЗупанець, І. А.; Таттіс, А.; Шебеко, С. К.; Отрішко, І. А.; Шаламай, А. С.; Добровольний, О. О.; Zupanets, I. A.; Tattis, A.; Shebeko, S. K.; Otrishko, I. A.; Shalamay, A. S.; Dobrovolnyi, O. O.; Зупанец, И. А.; Таттис, А.; Шебеко, С. К.; Отришко, И. А.; Шаламай, А. С.; Добровольный, А. А.
2017The effect of 2-benzamido-2-(2-oxoindolin-3-iliden) acetic acid derivative on the activity of lipid peroxidation processes and the antioxidant defense in chronic hypobaric hypoxiaZamorskii, I. I.; Bukataru, Yu. S.; Kolisnyk, S. V.; Заморський, І. І.; Букатару, Ю. С.; Колісник, С. В.; Заморский, И. И.; Букатару, Ю. С.; Колесник, С. В.
2017The effect of 1-(4-metoxyphenyl)-5-{2-[4-(4-metoxyphenyl) piperazine-1-yl]-2-oxoethyl}-1,5-dihydro-4Hpiperazine-1-yl]-2-oxoethyl}-1,5-dihydro-4Hpyrazole[3,4-D] pyrydine-4-one and sodium valproate on the level of inhibitory and excitatory neurotransmitters in the brain in the hemispheric asymmetry aspectKavraiskyi, D. P.; Shtrygol’, S. Yu.; Gorbach, T. V.; Shtrygol’, D. V.; Каврайський, Д. П.; Штриголь, С. Ю.; Горбач, Т. В.; Штриголь, Д. В.; Каврайский, Д. П.; Штрыголь, С. Ю.; Горбач, Т. В.; Штрыголь, Д. В.
2016Особливості циркадіанної динаміки углеводного обміну та активності маркерів цитолізу у щурівКалько, К. О.; Міщенко, О. Я.; Кононенко, А. В.; Горбач, Т. В.; Юдкевич, Т. К.; Дроговоз, С. М.; Калько, Е. А.; Мищенко, О. Я.; Кононенко, А. В.; Горбач, Т. В.; Юдкевич, Т. К.; Дроговоз, С. М.; Каlko, К. О.; Mishchenko, О. Ya.; Kononenko, A. V.; Gorbach, T. V.; Yudkevych, Т. К.; Drogovoz, S. М.
2010Обгрунтування методичних підходів до планування, організації та оцінки і фази клінічних досліджень у відповідності з вимогами належної клінічної практикиДоброва, В. Є.; Зупанець, І. А.
2010Вплив поліфенольних комплексів, отриманих з насіння винограду, на азотистий метаболізмВороніна, Л. М.; Загайко, А. Л.; Кравченко, Г. Б.; Соловйова, Л. М.
2010Експериментальне вивчення протисудомної дії рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1Щокіна, К. Г.; Штриголь, С. Ю.; Іщенко, О. М.