Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1067
Название: Розробка складу та технології капсул андрогенної дії на основі аргініну та фенольного гідрофобного препарату прополісу
Авторы: Ромась, К. П.
Romas, K. P.
Ключевые слова: капсули «Апінін»;андрологія;фенольний гідрофобний препарат прополісу;аргінін;capsules “Apinin”;andrology;phenolic hydrophobic preparation of propolis;arginine
Дата публикации: 2011
Библиографическое описание: Ромась, К. П. Розробка складу та технології капсул андрогенної дії на основі аргініну та фенольного гідрофобного препарату прополісу : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / К. П. Ромась. - Х., 2011. - 26 с. - Бібліогр. : с. 16-18.
Краткий осмотр (реферат): Вперше теоретично і експериментально обґрунтовано склад та технологію препарату «Апінін» для лікування та профілактики еректильної дисфункції та чоловічого безпліддя. На підставі результатів фізичних, фізико-хімічних, фармако-технологічних, біофармацевтичних, мікробіологічних та фармакологічних досліджень обґрунтовано склад і раціональну технологію капсул «Апінін» андрогенної дії. Розроблено методики стандартизації андрогенного препарату «Апінін», вивчено його стабільність та встановлено термін придатності. Фармакологічними дослідженнями на моделі серотонінового ушкодження яєчок щурів доведено нешкідливість препарату та володіння вираженою андрогенною дією. Розроблено проекти технологічного промислового регламенту та методів контролю якості на препарат «Апінін». За одержаними результатами експериментальних досліджень отримано патенти України на винахід (№ 96068 від 26.09.2011 р.) та корисну модель (№ 54662 від 25.10.2010 р.) «Лікувально-профілактичний засіб у формі капсул андрогенної дії».
Firstly theoretically and experimentally composition and technology of capsules “Apinin” for treatment and prophylaxis of erectile dysfunction and masculine fruitlessness have been grounded. On the basis of the results of physical, chemical, technological, biopharmaceutical, microbiological and pharmacological researches composition and rational technology of capsules “Apinin” with androgenic action have been grounded. The methods of standardization of androgenic medicine “Apinin” have been developed, its stability has been studied and the term of fitness has been set. By the pharmacological researches on the model of serotonin damage of testicles of rats harmlessness of preparation and expressed androgenic action have been well-proven. The projects of technological industrial regulation and methods of quality control of medicine “Apinin” have been developed. After the got results of experimental researches the patent of Ukraine on an invention (№ 96068 from 26.09.2011) the useful model (№ 54662 from 25.10.10) “Medicine for treatment and prophylaxis in the form of capsules with androgenic action” have been got.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1067
Располагается в коллекциях:15.00.01.Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація
Наукові публікації кафедри АТЛ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
автореферат Ромась К.П. исправл(без табл.).doc2,36 MBMicrosoft WordПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.