Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1081
Название: Аналітична діагностика отруєнь флувоксаміном
Авторы: Баюрка, С. В.
Карпушина, С. А.
Томаровська, Т. О.
Bayurka, S. V.
Karpushina, S. A.
Tomarovska, T. O.
Ключевые слова: флувоксамін;тонкошарова хроматографія;кольорові реакції;УФ-спектроскопія;біологічні рідини;екстракційна спектрофотометрія у видимій області;fluvoxamine;colour reaction;Thin Layer Chromatography;UV-spectroscopy
Дата публикации: 2011
Библиографическое описание: Баюрка, С. В. Аналітична діагностика отруєнь флувоксаміном / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, Т. О. Томаровська // Клінічна фармація. - 2011. - № 4. - С. 28-32. - Бібліогр. : с. 31-32.
Краткий осмотр (реферат): Розроблено ефективні методики рідинно-рідинної екстракції флувоксаміну з біологічних рідин діетиловим етером із лужного середовища при рН 8-9. Ідентифікацію флувоксаміну в отриманих біологічних екстрактах проводили за допомогою кольорової реакції з реактивом Лібермана, тонкошарової хроматографії з використанням рухомих фаз: метанол-амонію гідроксиду 25% розчин (100:1,5) та толуен-ацетон-етанол-амонію гідроксиду 25% розчин (45:45:7,5:2,5). Значення Rf становили 0,55±0,02 (для пластинок Сорбфіл), 0,45±0,02 (для пластинок Merck) та 0,72±0,02 (для пластинок Сорбфіл), 0,65±0,02 (для пластинок Merck), відповідно. Після елюювання флувоксаміну з фореграм метанолом проводили УФ-спектроскопічне виявлення препарату (Imax 246±2 нм). Кількісний вміст флувоксаміну в екстрактах встановлювали за допомогою екстракційної спектрофотометрії у видимій області за реакцією утворення іонного асоціату з кислотним азобарвником метиловим оранжевим. Розроблені методики дозволили виділити з сечі 63,4±2,8°% флувоксаміну, з плазми крові — 19,8±1,6%, а з осаду крові після його відокремлення від плазми — ще додатково 14,6±1,5% зазначеного антидепресанта.
The effective methods of liquid-liquid extraction of fluvoxamine from biological fluids with diethyl ether from the alkaline medium at pH 8-9 have been developed. Identification of fluvoxamine in the biological extracts obtained was carried out by the colour reaction with Liebermann's reagent, Thin Layer Chromatography using such mobile phases as methanol-25% solution of ammonia hydroxide (100:1.5) and toluene-acetone-ethanol 25% solution of ammonia hydroxide (45:45:7.5:2.5). The Rf values were 0.55+0.02 (for Sorbfil plates), 0.45+0.02 (for Merck plates) and 0.72+0.02 (for Sorbfil plates), 0.65+0.02 (for Merck plates), respectively. After eluation of fluvoxamine from the plates with methanol UV-spectroscopy detection of the medicine was carried out (Imax 246+2 nm). The assay of fluvoxamine in the extracts was performed by the extraction spectrophotometry in the visible region according to the ionic associate formation reaction with methyl orange, the acidic azodye. The methods developed allowed to isolate 63.4+2.8% of fluvoxamine from urine, 19,8+1.6% from the blood serum and additionally 14.6+1.5% of the antidepres-sant studied from the blood sediment after its separation from the blood serum.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1081
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри лікарської та аналітичної токсикології

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
28-32(1).pdf2,06 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.