Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1090
Название: Вплив хінокарбу на розвиток адреналінового набряку легенів у мишей
Авторы: Набока, О. І.
Вороніна, Ю. В.
Хуарі, С. З.
Мигаль, А. В.
Naboka, O. I.
Voronina, Yu. V.
Huari, S. Z.
Migal, A. V.
Ключевые слова: похідні хінолін-5-карбонової кислоти;хінокарб;дегідратаційна дія;набряк легенів;in vivo;quinocarb;dehydration action;pulmonary edema
Дата публикации: 2011
Библиографическое описание: Вплив хінокарбу на розвиток адреналінового набряку легенів у мишей / О. І. Набока, Ю. В. Вороніна, С. З. Хуарі, А. В. Мигаль // Клінічна фармація. - 2011. - № 4. - С. 38-40. - Бібліогр. : с. 40.
Краткий осмотр (реферат): Представлені результати вивчення дегідратаційної дії хінокарбу — похідного хінолін-5-карбонової кислоти, отриманого в умовах напівзбільшеного синтезу на кафедрі фармацевтичної хімії НФаУ під керівництвом д.х.н., проф. І.В.Українця. В дослідах встановлено, що в дозах 10 мг/кг, 30 мг/кг, 50 мг/кг і 100 мг/кг хінокарб виявляє дегідратаційну дію на моделі анденалінового набряку легенів у мишей. Найбільш ефективною є доза 10 мг/кг. Хінокарб в указаній дозі має виразний захисний протинабряковий ефект, показником чого є зменшення розміру легеневого коефіцієнта відповідно у 1,6 рази в порівнянні з набряком без уведення субстанції. Заслуговує на увагу те, що у частини лабораторних тварин, які отримували попередньо хінокарб у дозі 10 мг/кг, набряк легенів був відсутній і розмір легеневого коефіцієнта наближався до інтактного контролю. Виразність і тривалість дегідратаційної дії хінокарбу в указаній дозі незначно поступається відповідним ефектам референс-препарату гіпотіазиду в дозі 100 мг/кг. Реалізація протинабрякових ефектів нової субстанції супроводжується збільшенням виживання тварин у дослідних групах, що вигідно відрізняє її від референтного препарату.
The results of studying the dehydration action of quinocarb — quinoline-5-carboxylic acid derivative obtained in the conditions of half-increased synthesis at the Pharmaceutical Chemistry department of NUPh under the supervision of D.Sc. in Chemistry, prof. I.V.Ukrainets are presented. It has been experimentally found that quinocarb in doses of 10 mg/kg, 30 mg/kg, 50 mg/kg and 100 mg/kg exhibits the dehydration action on models of the adrenaline pulmonary edema in mice. The most effective dose is 10 mg/kg. Quinocarb in this dose exhibits a strong protective anti-inflammatory activity, which indicates the decrease in the pulmonary coefficient value in 1.6 times compared with the edema without the substance infusion. It is worth noticing that the pulmonary edema was absent in the part of laboratory animals taking quinocarb preliminary in the dose of 10 mg/kg, and the pulmonary coefficient value approached the intact control. The strength and duration of quinocarb dehydration action in the given dose is insignificantly inferior to the corresponding effects of the reference medicine — hypotiazide in the dose of 100 mg/kg. Realization of the anti-inflammatory action of the new substance is accompanied with the increase of the survival rate in experimental groups, and it is beneficial compared with the reference medicine.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1090
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
38-40(1).pdf1,14 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.