Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1133
Название: Дослідження ангіопротекторної дії капсул "Фітовенол" на моделі гіпервітамінозу D. Патоморфологічне дослідження
Авторы: Яковлєва, Л. В.
Томашевська, Ю. О.
Лар'яновська, Ю. Б.
Yakovleva, L. V.
Tomashevska, Yu. O.
Laryanovska, Yu. B.
Яковлева, Л. В.
Ключевые слова: гіпервітаміноз;щури;фітотерапія;ангіопротекторна дія;hypervitaminosis;herbal medicine;rats;angioprotective action
Дата публикации: 2011
Библиографическое описание: Яковлєва, Л. В. Дослідження ангіопротекторної дії капсул "Фітовенол" на моделі гіпервітамінозу D. Патоморфологічне дослідження / Л. В. Яковлєва, Ю. О. Томашевська, Ю. Б. Лар'яновська // Клінічна фармація. - 2011. - № 4. - с. 69-72. - Бібліогр. : с. 72.
Краткий осмотр (реферат): Проведено морфологічне вивчення стану аорти, коронарних (вінцевих) артерій та інтрамуральних артерій серця, оболонок серця, нирок дослідних щурів на експериментальній моделі гіпервітамінозу D у порівнянні з таблетками "Ескувіт". На підставі отриманих даних можна зробити висновки про те, що введення щурам високих доз вітаміну D призводить до обвапнення середньої оболонки аорти, появи дегенеративних змін у інтимі коронарних судин, відкладення вапна у медіа та схожих змін у інтрамуральних артеріях серця. В ендокарді та міокарді у різній кількості відкладаються вапняні метастази, у прямих канальцях нирок виникають ознаки нефрокальцинозу. Капсули "Фітовенол" у дозі 150 мг/кг при профілактично-лікувальному застосуванні протягом ЗО діб на даній моделі патології виявляють виражену ангіопротекторну активність та мають переваги перед таблетками "Ескувіт".
The morphological study of conditions of aorta, coronary and intramural heart arteries, endocardium and myocardium, kidneys of the experimental rats in the experimental model of hypervitaminosis D in comparison with Eskuvit tablets has been conducted . On the basis of the data obtained it is possible to conclude that introduction of high doses of vitamin D to rats leads to calcification of the aorta's middle membrane, appearance of degenerative changes in the intima of coronary vessels and calcareous deposits in the media and similar changes in intramural heart arteries. In the endocardium and myocardium the calcareous metastases are deposited in different amounts, the signs of nephrocalcinosis appear in the straight renal tubules. Phytovenol capsules in the dose of 150 mg/kg in preventive and medical application in the course of 30 days in this model of pathology show the marked angioprotective activity and have advantages in comparison with Eskuvit tablets.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1133
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
69-72(1).pdf1,75 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.