Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11474
Title: Методичні рекомендації до виконання та оформлення аудиторної і позааудиторної роботи з фармацевтичної ботаніки (морфологія і систематика) для молодших спеціалістів за напрямом «Медицина».
Authors: Гонтова, Т. М.
Сіра, Л. М.
Руденко, В. П.
Машталер, В. В.
Gontova, T. M.
Sira, L. M.
Rudenko, V. P.
Mashtaler, V. V.
Keywords: Фармацевтична ботаніка;Pharmaceutical botany;практичні заняття;Practical training;позааудиторна робота;testing work;рослини;plants;морфологія;morphology;систематика;systematic;основи фітоекології;основи фітофенології;основи фітогеографії
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації до виконання та оформлення аудиторної і позааудиторної роботи з фармацевтичної ботаніки (морфологія і систематика) для молодших спеціалістів за напрямом «Медицина» / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко та ін. – Х. : Вид-во ПП Єсін, 2017. – 78 c.
Abstract: Методичні рекомендації для молодших спеціалістів за напрямом «Медицина» є водночас робочим журналом для аудиторних (частина 1) і позааудиторних (частина 2) робіт. Для кожної теми аудиторних і позааудиторних занять приведені основні теоретичні питання, практичні завдання та вказівки до їх виконання, тести різного рівня для самоконтролю успішности засвоєння матеріалу, включаючи базові тести Крок-1.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11474
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри ботаніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Журнал ССО_Медицина_2017.pdfМетодичні рекомендації 1,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.