Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11475
Title: Фармацевтична ботаніка. Методичні рекомендації до виконання та оформлення аудиторної і самостійної роботи (для молодших спеціалістів за напрямом «фармація»)
Authors: Гонтова, Т. М.
Сіра, Л. М.
Руденко, В. П.
Gontova, T. M.
Sira, L. M.
Rudenko, V. P.
Keywords: Фармацевтична ботаніка;Pharmaceutical botany;практичні заняття;practical training;позааудиторна робота;testing work;рослини;plants;анатомія;anatomy;морфологія;morphology;систематика;systematic;основи фітоекології;основи фітофенології;основи фітогеографії
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Фармацевтична ботаніка. Методичні рекомендації до виконання та оформлення аудиторної і самостійної роботи (для молодших спеціалістів за напрямом «Фармація») / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко – Х. : Вид-во ПП Єсін, 2017. – 74 c.
Abstract: Методичні рекомендації для молодших спеціалістів за напрямом «Фармація» є водночас робочим журналом для аудиторних занять та позааудиторної самопідготовки. Для кожної теми приведено основні теоретичні питання, практичні завдання та вказівки до їх виконання, тести різного рівня для самоконтролю успішності засвоєння матеріалу, включаючи базові тести Крок-1. Надані рисунки, таблиці, схеми, додатки і список рекомендованої літератури.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11475
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри ботаніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Журнал ССО_Фармация_2017.pdfМетодичні рекомендації 965,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.