Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11906
Название: Застосування абсорбційної спектрофотометрії для кількісного визначення гідрохлоротіазиду у лікарських засобах (огляд літератури)
Авторы: Аніщенко, С. О.
Бевз, Н. Ю.
Георгіянц, В. А.
Анищенко, С. А.
Бевз, Н. Ю.
Георгиянц, В. А.
Anishenko, S. A.
Bevz, N. Yu.
Georgiyants, V. A.
Ключевые слова: артеріальна гіпертензія;фармацевтичний аналіз;гідрохлоротіазид;спектрофотометрія;комбіновані лікарські форми;субстанція;артериальная гипертензия;фармацевтический анализ;гидрохлортиазид;спектрофотометрия;комбинированные лекарственные средства;субстанция;arterial hypertension;pharmaceutical analysis;hydrochlorothiazide;spectroscopy;combination dosage forms;substance
Дата публикации: 2015
Издательство: Scientific Journal «ScienceRise»
Библиографическое описание: Аніщенко, С. О. Застосування абсорбційної спектрофотометрії для кількісного визначення гідрохлоротіазиду у лікарських засобах (огляд літератури) / С. О. Аніщенко, Н. Ю. Бевз, В. А. Георгіянц // ScienceRise. - 2015. - № 12(4). - С. 26-33.
Краткий осмотр (реферат): Фармацевтична галузь постійно потребує чутливих, селективних, експресних, відносно дешевих методів контролю якості препаратів, тому вдосконалення існуючих і розробка нових методів кількісного визначення лікарських речовин є важливим. Мета. Метою наших досліджень є вивчення літературних даних щодо методик кількісного визначення гідрохлоротіазиду в монопрепаратах та комбінованих лікарських засобах із застосуванням абсорбційної спектрофотометрії в ультрафіолетовій (УФ) та видимій області спектру. Методи. Аналітичний огляд літературних джерел інформації щодо застосування абсорбційної спектрофотометрії в УФ та видимій області спектру для кількісного визначення гідрохлоротіазиду в лікарських засобах. Результати. У результаті аналізу літературних джерел встановлено, що спектрофотометричні ме- тодики широко застосовуються для кількісного визначення гідрохлоротіазиду в лікарських засобах. Ці методики є достатньо чутливими, експресними, не потребують використання дорогих реактивів та обладнання. Дозволяють проводити аналіз без попереднього розділу сумішей у випадку комбінованих лікарських засобів в лікарських засобах. Висновки. Наведені дані свідчать про те, що спектрофотометричні методи кількісного визначення гід- рохлоротіазиду в лікарських засобах можуть бути застосовані у вдосконаленні існуючих та розробці нових, більш оптимальних методик контролю якості, таких, що відповідають вимогам Державної Фармакопеї України (ДФУ)
Pharmaceutical industry always needs sensitive, selective, express, and relatively cheap methods for the quality control of drugs; therefore, the improvement of existing and development of new methods for the quantitative determination of medicinal substances is important. Aim. The purpose of our research is the study of literature data about methods for the quantitative determination of hydrochlorothiazide both in single-component and combination remedies by the method of UV-Vis absorption spectroscopy. Methods. Analytical review of the literature sources about the use of UV-Vis absorption spectroscopy for the quantitative determination of hydrochlorothiazide in remedies. Results. As a result of the literature data analysis it has been found that spectroscopy methods are widely used for the quantitative determination of hydrochlorothiazide in remedies. These methods are sufficiently sensitive, express, and require neither expensive reagents, nor equipment. Besides, they allow permitting analysis without previous division of mixtures in the case of combination drugs research. Conclusion. The displayed data show that spectroscopy methods for the quantitative determination of hydrochlorothiazide in remedies can be applied in the improvement of existing and development of new, more optimal quality control methods appropriate to the State Pharmacopoeia of Ukraine requirements
Описание: УДК: 615.22:543.42:54.062 DOI: 10.15587/2313-8416.2015.57208
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11906
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
57208-117529-1-PB.pdf400,89 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.