Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12307
Название: Дослідження міжнародного досвіду з організації професійної орієнтації та підготовки молоді до працевлаштування
Другие названия: The study of the international experience in organizing professional orientation and training of youth for employment
Исследование международного опыта по организации профессиональной ориентации и подготовки молодежи к трудоустройству
Авторы: Котвіцька, А. А.
Живора, Н. В.
Котенко, О. М.
Красовський, І. В.
Kotvitska, A. A.
Zhyvora, N. V.
Kotenko, O. M.
Krasovskyi, I. V.
Котвицкая, А. А.
Живора, Н. В.
Котенко, А. М.
Красовский, И. В.
Ключевые слова: професійна орієнтація;вибір професії;працевлаштування;розвиток кар’єри;професійний розвиток;professional orientation;the choice of profession;employment;career development;proprofessional development
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Дослідження міжнародного досвіду з організації професійної орієнтації та підготовки молоді до працевлаштування / А. А. Котвіцька, Н. В. Живора, О. М. Котенко, І. В. Красовський // Соціальна фармація в охороні здоров'я. - 2017. - № 1. - С. 7-13.
Краткий осмотр (реферат): Мета: вивчення досвіду організації проведення професійної орієнтації та підготовки молоді до працевлаштування в країнах Європи. Методи. Аналіз нормативних документів, офіційних сайтів державних організацій, наукової літератури. Результати дослідження. На світовому рівні професійна орієнтація та працевлаштування роз- глядаються як складові частини єдиного комплексу з розвитку кар’єри людини для забезпечення ефективної трудової зайнятості населення. У Великій Британії, Франції, Німеччині створені розга- лужені системи державних установ, які підпорядковані міністерствам освіти та праці і забезпечу- ють професійну орієнтацію молоді, опікуються підвищенням кваліфікації та працевлаштуванням працездатного населення протягом усього життя. За результатами вивчення міжнародного досвіду встановлено, що головну роль у наданні первинних знань про різні професії відіграє середня та старша школи за участю центрів професійної орієнтації, різноманітних Інтернет-ресурсів, громад- ських організацій, роботодавців. Висновки. Встановлено, що провідну роль у професійній орієнтації молоді, підвищенні квалі- фікації та працевлаштуванні працездатного населення протягом усього життя відіграють держав- ні організації; доведено доцільність адаптації досвіду проведення профорієнтаційної діяльності в країнах Європи до культурних традицій і економічних умов України.
Aim. To study the experience of organizing professional orientation and training of youth for employment in Europe. Methods. The analysis of normative documents, official websites of governmental organizations, scientific literature. Results. Globally, professional orientation and job placement are considered as an integral part of a single complex for the career development of a person to provide the effective employment of the population. In the UK, France, and Germany there is an extensive system of state organizations subordinated to the Ministries of Education and Labor that conduct professional orientation of youth, provide advanced training and employment of the working-age population throughout the life. According to the results of studying the international experience it has been found that the secondary schools and high schools play the main role in providing the primary knowledge about different professions, while professional orientation centers, various Internet resources, nonprofit organizations, as well as employers assist them. Conclusions. It has been found that state organizations play a leading role in professional orientation of young people, training and employment of the working population throughout life; the expedience of adaption of the experience in conducting career-oriented activities in European countries to cultural traditions and economic conditions in Ukraine has been proven.
Aim. To study the experience of organizing professional orientation and training of youth for employment in Europe. Methods. The analysis of normative documents, official websites of governmental organizations, scientific literature. Results. Globally, professional orientation and job placement are considered as an integral part of a single complex for the career development of a person to provide the effective employment of the population. In the UK, France, and Germany there is an extensive system of state organizations subordinated to the Ministries of Education and Labor that conduct professional orientation of youth, provide advanced training and employment of the working-age population throughout the life. According to the results of studying the international experience it has been found that the secondary schools and high schools play the main role in providing the primary knowledge about different professions, while professional orientation centers, various Internet resources, nonprofit organizations, as well as employers assist them. Conclusions. It has been found that state organizations play a leading role in professional orientation of young people, training and employment of the working population throughout life; the expedience of adaption of the experience in conducting career-oriented activities in European countries to cultural traditions and economic conditions in Ukraine has been proven.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12307
Располагается в коллекциях:Наукові публікації А. А. Котвіцької
Наукові публікації кафедри соціальної фармації
Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
96607-210618-1-PB.pdf224,4 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.