eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Соціальна фармація в охороні здоров'я >
Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2017 >


Назва: The study of organizational changes as a factor of sustainability of pharmaceutical organizations
Інші назви: Вивчення організаційних змін як фактора стійкості фармацевтичних організацій
Изучение организационных изменений как фактора устойчивости фармацевтических организаций
Автори: Bondarieva, I. V.
Маlyi, V. V.
Бондарєва, І. В.
Малий, В. В.
Бондарева, И. В.
Малый, В. В.
Ключові слова: organizational changes
pharmaceutical organizations
limitations of organizational changes
організаційні зміни
фармацевтичні організації
обмеження організаційних змін
организационные изменения
фармацевтические организации
ограничения организационных изменений
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Bondarieva, I. V. The study of organizational changes as a factor of sustainability of pharmaceutical organizations / I. V. Bondarieva, V. V. Маlyi // Соціальна фармація в охороні здоров'я. - 2017. - № 1. - С. 60-65.
Короткий огляд (реферат): In today’s rapidly changing environment to remain competitive, maintain a high quality level of the customer’s service and a proper technological level it is necessary to carry out organizational changes for a pharmaceutical organization. Aim. To study the process of organizational changes in pharmaceutical organizations. Materials and methods. To study the process of the change management the expert survey of 89 managers of pharmacies was conducted. Results. The main factors that affect the activities of the organization, the types of changes, and the main aspects of changes have been determined. The most important advantages (improvement of the quality of the employees’ labor; improvement of teamwork and achievement of goals) and limitations (increase of the payback period; emphasis on the group processes rather than on the activity indicators; difficulty of assessing results) of organizational changes specific to pharmacies have been found. Conclusions. The results obtained can be used when implementing organizational changes in pharmaceutical organizations.
Сьогодні в умовах динамічного зовнішнього середовища фармацевтичним організаціям для під- вищення конкурентоспроможності, підтримки високого рівня якості обслуговування і належного технологічного рівня необхідно імплементувати організаційні зміни. Мета: дослідження процесу організаційних змін у фармацевтичних організаціях. Матеріали та методи. Для вивчення процесу управління змінами було проведено експертне опитування 89 завідувачів аптек. Результати. Визначено основні фактори, що впливають на діяльність організації, типи та основні аспекти організаційних змін. Встановлено найбільш важливі переваги (поліпшення якості праці співробітників; поліпшення роботи в команді і досягнення цілей) та обмеження (збільшення пері- оду окупності; акцент на групові процеси, а не на показники діяльності; складність оцінки резуль- татів) організаційних змін, характерних для аптек. Висновки. Отримані результати можуть бути використані при запровадженні організаційних змін у фармацевтичних організаціях.
Сегодня в условиях динамичной внешней среды фармацевтическим организациям для повы- шения конкурентоспособности, поддержания высокого уровня качества обслуживания и надлежа- щего технологического уровня необходимо имплементировать организационные изменения. Цель: исследование процесса организационных изменений в фармацевтических организациях. Материалы и методы. Для изучения процесса управления изменениями был проведен экс- пертный опрос 89 заведующих аптек. Результаты. Определены основные факторы, влияющие на деятельность организации, типы и основные аспекты организационных изменений. Установлены наиболее важные преимущества (улучшение качества работы сотрудников; улучшение работы в команде и достижение целей) и огра- ничения (увеличение периода окупаемости; акцент на групповые процессы, а не на показатели де- ятельности; сложность оценки результатов) организационных изменений, характерных для аптек. Выводы. Полученные результаты могут быть использованы при внедрении организационных изменений в фармацевтических организациях.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12310
Розташовується у зібраннях:Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
96647-210632-1-PB.pdf327,12 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.