Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12329
Title: Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. / ред. кол. : О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 372 с.
Abstract: Збірник містить матеріали І науково-практичної інтернет-конферен-ції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: пробле-ми, досягнення, перспективи розвитку», в яких розглянуто теоретичні та практичні питання за науковими напрямками: синтез, аналіз, стандартизація біологічно активних сполук і лікарських засобів; фітохімічні дослідження; фармацевтична технологія, біотехнологія та гомеопатія; менеджмент та маркетинг у фармації, фармакоекономічні дослідження; експериментальна та клінічна фармакологія і фармопіка; сучасна освіта та підготовка спеціалістів фармації та медицини у вищих навчальних закладах. Видання призначено для широкого кола наукових, науково-педаго-гічних і практичних працівників.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12329
Appears in Collections:Матеріали конференцій 2000 - 2021
Матеріали конференцій кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фармац. наука та практика.PDF4,6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.