Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13608
Title: Workbook in English grammar (with grammar tables) A2 - B2 level
Other Titles: Робочий зошит з англійської граматики (з таблийями) рівняА2 - В2
Рабочая тетрадь по английскому языку (в таблицах) уровня А2 - В2
Authors: Буданова, Л. Г.
Журкіна, С. В.
Коляда, І. В.
Латунова, Н. В.
Торяник, Л. А.
Буданова, Л. Г.
Журкина, С. В.
Коляда, И. В.
Латунова, Н. В.
Торяник, Л. А.
Budanova, L. G.
Zhurkina, S. V.
Kolyada, I. V.
Keywords: а2, в2;граматика;grammar;workbook;рабочая тетрадь
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Workbook in English grammar (with grammar tables) A2 - B2 level. Робочий зошит: навч.- метод. посіб. / Л. Г. Буданова, С. В. Журкіна, І. В. Коляда, Н. В. Латунова, Л. А. Торяник. - Х. : НФаУ, 2016. - 55 с.
Abstract: Даний робочий зошит містить граматичні вправи та таблиці і коментарі до них з основних тем граматики англійської мови: і менник, займенник, прикметник, дієслово, вживання часів дієслів, пасивний стан, модальні дієслова, узгодження часів ін. У таблицях стисло подаються граматичні правила. Мета робочого зошит а – формування міцних знань з граматики в обсязі програми для немовн их ВНЗ. Видання являє собою робочий зошит з граматики і стислий граматичний довідник у таблицях з урахуванням новітніх педагогічних методик та технологій. Він може використовуватися як наочний та додатковий матеріал до підручника з англійської мови, для а удиторної і самостійної роботи студентів, аспірантів, здобувачів і наукових робітників. Р обочий зошит також можна застосувати як самостійний матеріал для тих, хто починає вивчати англійську мову як другу іноземну мову. Виклад матеріалу дозволяє вивчати од ні граматичні явища незалежно від інших, тому послідовність їх вивчення можна змінювати, виходячи з потреб. Це сприяє більш гнучкій і творчій роботі під час самостійного вивчення того чи іншого розділу. Створюючи ці таблиці і вправи , автори мали на меті до помогти тим, хто вивчає англійську мову оволодіти основними граматичними правилами та систематизувати свої знання. Запропонований робочий зошит може бути корисним для роботи з будь - якою аудиторією.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13608
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
workbook in English grammar А2-В2 level.pdf
  Restricted Access
865,47 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.