Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1614
Title: Менеджмент та маркетинг у фармації. Частина I. Менеджмент у фармації
Other Titles: Management and marketing in pharmacy. Part I. Management in Pharmacy
Менеджмент и маркетинг в фармации. Часть I. Менеджмент в фармации
Authors: Мнушко, З. М.
Діхтярьова, З. М.
Мнушко, З. Н.
Дихтярева, Н. М.
Mnushko, Z. М.
Dihtyarova, N. M.
Keywords: менеджмент у фармації;менеджмент в фармации;management in pharmacy
Issue Date: 2009
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Bibliographic description (Ukraine): Мнушко, З. М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч. I. Менеджмент у фармації : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / З. М. Мнушко, Н. М. Діхтярьова ; за ред. З. М. Мнушко. – 2-ге вид. – Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2009. – 448 с.
Abstract: Викладені основні теоретичні положення менеджменту, а також особливості управління, підприємницької і комунікативної діяльності, кадрового менеджменту, вітчизняного і зарубіжного трудового права суб’єктів господарювання у фармації. Описані принципи фармацевтичної етики і деонтології, спілкування з відвідувачами аптек, підходи і критерії оцінки ефективності роботи фармацевтичних організацій. Підручник рекомендований для вітчизняних та іноземних студентів фармацевтичних навчальних закладів.
Изложены основные теоретические положения менеджмента, а также особенности управления, предпринимательской и коммуникативной деятельности, кадрового менеджмента, отечественного и зарубежного трудового права субъектов хозяйствования в фармации. Описаны принципы фармацевтической этики и деонтологии, общение с посетителями аптек, подходы и критерии оценки эффективности работы фармацевтических организаций. Учебник рекомендован для отечественных и иностранных студентов фармацевтических учебных заведений.
The basic theoretical principles of management, and management features, business and communication activities, personnel management, domestic and foreign labor rights of economic entities in the pharmacy. The principles of pharmaceutical ethics and ethics, communication with visitors pharmacies, approaches and criteria for evaluating the effectiveness of pharmaceutical organizations. The textbook is recommended for domestic and foreign students of pharmaceutical education.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1614
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри ФММ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ММФ укр_1 часть.pdf701,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.