Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/223
Название: Розробка складу та технології супозиторіїв комбінованої дії на основі продуктів бджільництва
Авторы: Кривов'яз, О. В.
Krivovyaz, O. V.
Ключевые слова: проктит;простатит;ректальні супозиторії;фенольний гідрофобний препарат прополісу (ФГПП);ліпофільний екстракт пилку квіткового (ЛЕПК),;phenolic hydrophobic preparation of propolis;lipophylic pollen extract;rectal suppositories;prostatitis;proctitis
Дата публикации: 2010
Библиографическое описание: Кривов'яз, О. В. Розробка складу та технології супозиторіїв комбінованої дії на основі продуктів бджільництва : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / О. В. Кривов'яз. - Х., 2010. - 21 с. - Бібліогр. : с.17-19
Краткий осмотр (реферат): Вперше на підставі фізико-хімічних, технологічних, біофармацевтичних та фармакологічних досліджень теоретично та експериментально обґрунтовано склад та технологію лікарського препарату комбінованої дії у формі ректальних супозито-ріїв, який містить фенольний гідрофобний препарат прополісу (ФГПП) та ліпофіль-ний екстракт пилку квіткового (ЛЕПК), та рекомендовано його до застосування в комплексній терапії простатитів та проктитів.Розроблено методики якісного та кількісного визначення діючих та допоміж-них речовин у препараті. Вивчено фізико-хімічні властивості досліджуваних супо-зиторіїв, запропоновано методики аналізу їх якості, визначено умови та термін збе-рігання. Проведено експериментальне вивчення фармакологічної дії, мікробіологіч-ної чистоти та гострої токсичності препарату.
The composition and technology of a new medicine in the form of suppositories, which contains phenolic hydrophobic preparation of propolis (PHPP) and lipophylic pol-len extract (LPE), and is recommended for application in complex therapy of prostatitis and proctitis have been base grounded for the first time theory and experimentally. On the basis of physical-chemical, technological, biopharmaceutical and biological studies, the optimal composition and rational technology has been theoretically and ex-perimentally grounded. The suppositories physical-chemical properties have been investigated, the methods of their quality analysis have been proposed, the conditions and storage terms have been defined. The experimental study of pharmacological action, microbiological cleanness and acute toxicity of the medicine have been conducted.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/223
Располагается в коллекциях:15.00.01.Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2010krivovayz.pdf473,47 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.