Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24951
Title: Досвід організації дистанційного навчання у системі післядипломної фармацевтичної освіти
Other Titles: Опыт организации дистанционного обучения в системе последипломного фармацевтического образования
Experience in organizing distance learning in the system of postgraduate pharmaceutical education
Authors: Галій, Л. В.
Шульга, Л. І.
Огарь, С. В.
Galiy, L. V.
Shulga, L. I.
Ogar, S. V.
Keywords: дистанційне навчання;Інтернет технології;інформаційне середовище;післядипломна фармацевтична освіта;дистанционное обучение;интернет технологии;информационная среда;последипломное фармацевтическое образование;distance learning;internet technology;information environment;postgraduate pharmaceutical education
Issue Date: 2021
Bibliographic description (Ukraine): Галій, Л. В. Досвід організації дистанційного навчання у системі післядипломної фармацевтичної освіти / Л. В. Галій, Л. І. Шульга, С. В. Огарь // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 15-16 квіт. 2021 р. - Харків : НФаУ, 2021. - С. 13-15.
Abstract: Стаття присвячена аналізу впровадження дистанційних технологій навчання у систему післядипломної освіти. Показано, що ефективність дистанційного навчання визначається використанням сучасних інформаційних та педагогічних технологій. Дистанційне навчання сьогодні може розглядатися у якості самостійної форми навчання у системі безперервного професійного розвитку та складової неформальної та інформальної освіти.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24951
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-15. pdf.pdf416,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.