Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/257
Название: Науково-практичні підходи до розробки та реалізації сучасної стратегії аптечних підприємств
Авторы: Тутутченко, О. В.
Tututchenko, E. V.
Ключевые слова: стратегічне планування;ЗСП;стратегічні цілі;показники ефективності;фінанси;клієнти;бізнес-процеси;навчання та розвиток;стандарти обслуговування;мотивація;strategic planning;BSS;strategic aims;indexes of efficiency;finances;clients;processes of businesses;training and development;standards of service;motivation
Дата публикации: 2010
Библиографическое описание: Тутутченко, О. В. Науково-практичні підходи до розробки та реалізації сучасної стратегії аптечних підприємств : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / О. В. Тутутченко. - Х., 2010. - 21с. - Бібліогр.: с.17-19
Краткий осмотр (реферат): Дисертація присвячена науково-практичному обгрунтуванню методичних підходів та практичних рекомендацій до визначення напрямів розробки та реалізації сучасної стратегії аптечних підприємств. У роботі визначені особливості використання етапів стратегічного планування керівниками аптек, обгрунтовані напрями формування стратегічних цілей та показників ефективності складових ЗСП на базі аптечних підприємств. Проведений аналіз етапів формування складової ЗСП «Навчання та розвиток», розроблена система стимулювання праці провізорів. Визначені стратегічні напрями вдосконалення внутрішніх бізнес-процесів та клієнтської складової ЗСП. За результатами проведеного соціально-економічного експеримента обгрунтована ефективність використання ЗСП як інструменту реалізації стратегічного управління аптечними підприємствами.
The thesis is devoted the scienticfic and practical ground of methodical approaches and practical recommendations to determination of development and realization directions of pharmacy modern strategy. The features of strategic planning stages using by the heads of pharmacies have been determined. The directions of forming of strategic aims and indexes of efficiency of BSS constituents in pharmacy enterprises have been grounded. The stages forming analysis of BSS constituent «Training and development» have been conducted. The system of pharmacists labour stimulation has been developed. Strategic directions of business processes and client constituent of BSS perfection have been determined. Efficiency of BSS using as an instrument of strategic management realization of pharmacy enterprises has been grounded.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/257
Располагается в коллекциях:15.00.01.Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2010tutut4enko.pdf453,31 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.