Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26312
Title: Психолого-педагогічні умови формування емоційного інтелекту у майбутніх викладачів вищої школи
Other Titles: Psychological and Pedagogical Conditions of Formation of Emotional Intelligence in Future Teachers of Higher Education
Психологические и педагогические условия формирования эмоциональной интеллектности у будущего учителя высшего образования
Authors: Романовський, О. Г.
Романовська, О. О.
Черкашина, Т. В.
Keywords: майбутні викладачі вищої школи;психолого-педагогічні умови;емоційний інтелект;тренінг;експеримент
Issue Date: 2021
Bibliographic description (Ukraine): Романовський, О. Г. Психолого-педагогічні умови формування емоційного інтелекту у майбутніх викладачів вищої школи / О. Г. Романовський, О. О. Романовська, Т. В. Черкашина // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2021. – № 2. – С. 3-24.
Abstract: Стаття присвячена розгляду такої актуальної проблеми як формування емоційного інтелекту у майбутніх викладачів вищої школи. У дослідженні було розроблено й обґрунтовано комплекс психолого-педагогічних умов формування емоційного інтелекту майбутніх викладачів вищої школи. Кожна з психологопедагогічних умов була забезпечена комплексом різноманітних форм, методів і засобів навчання, які дозволили створити емоційно забарвлене освітнє середовище. За допомогою експериментальної перевірки була доведена доцільність їхнього впровадження в реальний освітній процес підготовки майбутніх викладачів вищої школи. Аналіз отриманих результатів показав, що рівень емоційного інтелекту майбутніх викладачів вищої школи підвищився.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26312
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри освітніх та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
239004-Текст статті-548491-1-10-20210820.pdf499,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.