Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 138 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Спосіб одержання магнітного нанокомпозиту Ag@Fe3O4 з острівковим срібним покриттямЧан, Т. М.; Левітін, Є. Я.; Криськів, О. С.; Левитин, Е. Я.; Крыськив, О. С.; Chan, T. M.; Levitin, E. Ya.; Kryskiv, O. S.
2013Синтез і фармакологічна активність похідних 7-оксамоїл(сукциноїл)заміщених 3-оксо-1,2-дигідроіндазолуСулейман, М. М.; Ісаєв, С. Г.; Павлій, О. І.; Сулейман, М. М.; Исаев, С. Г.; Павлий, A. И.; Suleiman, M. M.; Isaev, S. G.; Pavliy, A. I
2013Ситез та фармакологічна активність D-(+)-глюкозиламонієвих солей 3-оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислотЗупанець, М. В.; Дроговоз, С. М.; Ісаєв, С. Г.; Сулейман, М. М.; Зупанец, М. В.; Дроговоз, С. М.; Исаев, С. Г.; Сулейман, М. М.; Zupanets, M. V.; Drogovoz, S. M.; Isaev, S. G; Suleiman, M. M.
2010Синтез та біологічна активність 3-оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислотІсаєв, С. Г.; Сулейман, М. М.; Брунь, Л. В.; Павлій, О. О.; Кобзар, Н. П.; Исаев, С. Г.; Сулейман, М. М.; Брунь, Л. В.; Павлий, А. А.; Кобзарь, Н. П.; Isaev, S. G.; Suleiman, М. М.; Brun, L. V.; Pavliy, A. A.; Kobzar, N. P.
2016Синтез, фізико-хімічні, фармакологічні властивості 3-оксамоїл(сукциноїл)заміщених орто-хлорбензойної, N-фенілантранілових кислот та їх похіднихСулейман, М. М.; Сулейман, М. М.; Suleiman, M. M.
2016Цілеспрямований синтез речовин противиразкової дії в ряду 5-заміщених похідних 3-меркапто-4-арил(бензил-, аліл-) -1,2,4- тріазолу (4Н)Кадамов, І. М.; Кадамов, И. М.; Каdamov, I. M.
2008Синтез, будова та біологічна активність бром- і сульфамоїлзаміщених орто-хлорбензойних, N-R-антранілових кислот та їх похіднихКобзарь, Н. П.; Кобзар, Н. П.; Kobzar, N. P.
2012Синтез, будова та біологічна активність нітро- та хлорзаміщених 9-(R-іліден)гідразиноакридинівІсаєв, С. Г.; Девяткіна, А. О.; Єрьоміна, Г. О.; Семенов, А. М.; Мазейко, А. Ю.; Сокуренко, І. А.; Шевельова, Н. Ю.; Исаев, С. Г.; Девяткина, А. А.; Еремина, А. А.; Семенов, А. Н.; Мазейко, А. Ю.; Сокуренко, И. А.; Шевелева, Н. Е.; Isaev, S. H.; Devijatkina, A. O.; Yeriomina, A. O.; Semenov, A. M.; Mazeiko, A. U.; Sokurenko, I. A.; Shevelyova, N. Yu.
2012Синтез, будова та біологічна активність 9-аміно-5-нітроакридинію 3,5-дихлорзаміщених N-фенілантранілатівДевяткіна, А. О.; Ісаєв, С. Г.; Яременко, В. Д.; Исаев, С. Г.; Девяткина, А. А.; Яременко, В. Д.; Devijatkina, A. O.; Isaev, S. H.; Yaremenko, V. D.
2004Синтез та дослідження біологічно активних похідних 2-оксо-4-гідроксихінолінуТаран, С. Г.; Таран, С. Г.; Taran, S. G.