Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/372
Название: Токсикологічна діагностика смертельних отруєнь флуоксетином
Авторы: Баюрка, С. В.
Карпушина, С. А.
Бондар, В. С.
Bayurka, S. V.
Karpushina, S. A.
Bondar, V. S.
Ключевые слова: антидепресанти;флуоксетин;біологічний матеріал;тонкошарова хроматографія;кольорові реакції;УФ-спектроскопія;УФ-спектрофотометрія;екстракційна фотометрія;fluoxetine;thin layer chromatography;colour reactions;UV-spectroscopy
Дата публикации: 2009
Издательство: НФаУ
Библиографическое описание: Баюрка, С. В. Токсикологічна діагностика смертельних отруєнь флуоксетином / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар // Клінічна фармація. - 2009. - № 1. - С.23-26. - Бібліогр. : с.26
Краткий осмотр (реферат): Всановлено, що ізолювання флуоксетину з біологічного матеріалу нейтральним ацетоном (згідно з методом Карташова В. А.)є більш придатним для судово-токсикологічного дослідження, ніж ізолювання підкисленим ацетонітрилом (згідно з методом Сшедзінські І.). Роздільна спроможність відносно флуоксетину названих методів відповідно становила 23,28+-2,53% та 16,20+-2,55%. Виявлення флуоксетину, виділеного з біологічного матеріалу, проводили за допомогою тонкошарової хроматографії, кольорових реакцій, УФ-спектроскопії. Показана необхідність попередньої додаткової очистки витяжок від супутніх домішок, які були отримані за методом Карташова В. А., для чого використовували методи екстракції та ТШХ. Кількісний вміст препарату в екстрактах встановлювали екстракційно- фотометричним методом за реакцією утворення іонного асоціату з кислотним азобарвником метиловим оранжевим. Світлопоглинання забарвлених розчинів підлягало закону Бугера-Ламберта-Бера в межах концентрацій від 10 до 120 мкг флуоксетину в 14 мг кінцевого об'єму. Відносна помилка кількісного визначення не перевищувала 2,5%.
It has been proven that isolation of fluoxetine from the biological material by neutral acetone (according to V. A. Kartashov method) is more available for forensic-toxicological examination than isolation by acidified acetonitrile (according to Szrzedzinski method). Resolution of the methods mentioned above with regard to fluoxetine was 23.28+-2.53% and 16.20+-2.55%, respectively. Detection of fluoxetine isolated from the biological material was carried out by Thin Layer Chromatography, colour reactions, UV-spectroscopy. The necessity of the previous additional purification of the extracts from relating substances obtained by V. A. Kartashov method has been shown. For this purpose back extraction and TLC was used. The quantitative content of the drug in the extracts has been determined by the extraction photometry method in the reaction of ionic accosiate with azodye methyl orange. Absorbance of the coloured solutions was subjected to the Bouguer-Lambert-Behr law within the range of concentration from 10 to 120 mg of fluoxetine in 14 ml of the final volume. The relative error of the assay did not exceed 2.5%
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/372
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
str_23-26.pdf133,67 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.