Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3917
Title: Методологія і організація наукових досліджень. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань для магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
Authors: Карамишев, Д. В.
Чухно, І. А.
Кононов, І. О.
Васильєв, С. В.
Keywords: наука;наукові дослідження;методологія наукових досліджень
Issue Date: 2012
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Методологія і організація наукових досліджень : метод. рек. щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань для магістрів денної та заочної форми навчання спец. 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Д. В. Карамишев, І. А. Чухно, І. О. Кононов, С. В. Васильєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2012.– 82 с.
Abstract: Методичні рекомендації містять теми та перелік питань для самостійного закріплення матеріалу, тестові завдання та приклади типових завдань для самоконтролю, навчальний матеріал для самостійного повторення основних питань, та список рекомендованої літератури. Призначено для самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів денної та заочної форми навчання магістерської підготовки спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».
Description: Вивчення дисципліни з методології і організації наукових досліджень є необхідною складовою у формуванні дослідницької культури студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.Основна мета вивчення дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» полягає у оволодінні знаннями та уміннями щодо застосування закономірностей наукового пізнання, принципів і методів наукового пошуку для визначення структури дослідницької роботи, характеру її здійснення, для розробки необхідного інструментарію і форм подання результатів наукового дослідження.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3917
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри менеджменту і адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР МНД СР.doc434 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.