Поиск


Текущие фильтры:
Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.


Результаты 1-10 из 29.
Найденные ресурсы:
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2012Реакційна здатність похідних N-фенілантранілових кислот ХVIІI*. Кінетика реакціїї лужного гідролізу метилових естерів 3-оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот у бінарному розчиннику діокса-водаСвечнікова, О. М.; Ісаєв, С. Г.; Сулейман, М. М.; Костіна, Т. А.; Капустник, Р. О.; Свечникова, Е. Н.; Исаев, С. Г.; Сулейман, М. М.; Костина, Т. А.; Капустник, Р. О.; Svechnicova, E. N.; Isaev, S. G.; Suleiman, M. M.; Kostina, T. A.; Kapustnik, R. O.
2016Development of tandem procedure for zopiclone determination in sewages of pharmaceutical plantsKozak, O. D.; Sergeieva, M. S.; Kostina, T. A.; Klimenko, L. Yu.; Козак, О. Д.; Сергеева, М. С.; Костіна, Т. А.; Костина, Т. А.; Кліменко, Л. Ю.; Клименко, Л. Ю.
2015Учителю с благодарностью…(проф. Гайдукевич А.Н.)Микитенко, Е. Е.; Костина, Т. А.; Колесник, С. В.; Голик, Н. Ю.; Мороз, В. П.; Клименко, Л. Ю.; Микитенко, О. Є.; Костіна, Т. А.; Колісник, С. В.; Голік, М. Ю.; Мороз, В. П.; Клименко, Л. Ю.; Мykytenko, О. Ye.; Kostina, T. A.; Kolisnyk, S. V.; Golik, M. Yu.; Moroz, V. P.; Кlimenko, L. Yu.
2015Етапи розвитку аналітичної хімії та методик викладання дисципліни в Національному фармацевтичному університетіЄвтіфєєва, О. А.; Колісник, С. В.; Динник, К. В.; Жукова, Т. В.; Костіна, Т. А.; Евтифеева, О. А.; Жукова, Т. В.; Костина, Т. А.; Дынник, Е. В.; Колесник, С. В.; Ievtifieieva, O. A.; Zhukova, T. V.; Kostina, T. A.; Dynnik, K. V.; Kolisnyk, S. V.
2011Визначення констант стійкості мідних комплексів 3,5-динітро-N-фенілантранілових кислот та їх зв'язок з біологічною дієюБризицький, О. А.; Ісаєв, С. Г.; Костіна, Т. А.; Brizitsky, O. A.; Isaev, S. G.; Kostina, T. A.; Бризицкий, А. А.; Исаев, С. Г.; Костина, Т. А.
2006Дослідження ліпофільних властивостей 5-аміно-N-феніл-антранілових кислотСвєчнікова, О. М.; Бризицький, О. А.; Костіна, Т. А.; Ісаєв, С. Г.; Svechnikova, Ye. N.; Brizitsky, A. A.; Kostina, T. A.; Isaev, S. G.
2006Кількісний аналіз нових біологічно активних похідних N-фенілантранілових та мефенамової кислот методом двофазного титруванняКобзар, Н. П.; Ісаєв, С. Г.; Свєчнікова, О. М.; Павлій, О. О.; Костіна, Т. А.; Ханін, В. А.; Kobzar, N. P.; Isaev, S. G.; Svechnikova, Ye. N.; Pavliy, O. A.; Kostina, T. A.; Khanin, V. A.
2012Реакційна здатність похідних N-фенілантранілової кислоти. XVIII. Кінетика реакції лужного гідролізу метилових естерів 3-оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот у бінарному розчиннику діоксан-водаСвєчнікова, О. М.; Ісаєв, С. Г.; Сулейман, М. М.; Костіна, Т. А.; Капустник, Р. О.; Svechnikova, O. M.; Isaev, S. G.; Suleyman, M. M.; Kostina, T. A.; Kapustnik, R. O.; Свечникова, Е. Н.; Исаев, С. Г.; Сулейман, М. М.; Костина, Т. А.; Капустник, Р. А.
2013Реакційна здатність похідних N-фенілантранілових кислот. XXI. Кінетика реакції лужного гідролізу метилових естерів заміщених 3,5-дибром-N-фенілантранілових кислот у бінарному розчиннику діоксан-водаІсаєв, С. Г.; Свєчнікова, О. М.; Алферова, Д. О.; Гриценко, І. С.; Костіна, Т. А.; Isaev, S. G.; Svechnikova, O. M.; Alferova, D. O.; Gritsenko, I. S.; Kostina, T. A.; Исаев, С. Г.; Свечникова, Е. Н.; Алферова, Д. А.; Гриценко, И. С.; Костина, Т. А.
2013Reactivity of phenylanthranilic acids derivatives. XXIII. Synthesis and acid-base properties of 4,5-dymethoxy-N-(2'-carboxyphenyl)anthranilic acidsIsaev, S. G.; Sviechnikova, O. M.; Devyatkina, A. O.; Kostina, T. A.; Svyatska, T. N.; Ісаєв, С. Г.; Свєчнікова, О. М.; Девяткіна, А. О.; Костіна, Т. А.; Святська, Т. Н.; Исаев, С. Г.; Свечникова, Е. Н.; Девяткина, А. А.; Костина, Т. А.; Святская, Т. М.