Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/492
Название: Дослідження кардіопротекторних властивостей елгацину на моделі експериментальної ішемії міокарда у собак
Авторы: Яковлєва, Л. В.
Сахарова, Т. С.
Yakovleva, L. V.
Sakharova, T. S.
Яковлева, Л. В.
Ключевые слова: ішемія;кардіотропні властивості;елгацин;кардіопротекторна активність;рослинні елаготаніни;ischemia;elgacin;cardio-protective activity;plant ellagotannins
Дата публикации: 2006
Издательство: НФаУ
Библиографическое описание: Яковлєва, Л. В. Дослідження кардіопротекторних властивостей елгацину на моделі експериментальної ішемії міокарда у собак / Л. В. Яковлєва, Т. С. Сахарова // Клінічна фармація. - 2006. - № 2. - С. 40-42. - Бібліогр. : с.42
Краткий осмотр (реферат): На моделі експериментальної ішемії міокарда у собак досліджені кардіотропні властивості елгацину — оригінального кардіопротекторного засобу метаболічної дії, створеного на основі рослинних елаготанінів. Встановлено, що профілактичне застосування елгацину сприяє зменшенню проявів ішемічного ураження міокарда, що віддзеркалюється позитивним впливом на окремі гемодинамічні та електрокардіографічні показники. На тлі елгацину відзначалась певна тенденція до відновлення об'ємної швидкості коронарного кровотоку, ритму і частоти серцевих скорочень, зменшення шлуночкової екстрасистолії порівняно із нелікованими тваринами. На підставі отриманих результатів зроблено висновок, що кардіопротекторна активність елгацину реалізується через помірно виражені антиаритмічні властивості та антиангінальну дію. На механізмі кардіопротекторної активності препарату базується здатність елаготанінів до нормалізації зрушень окисного метаболізму в ішемізованому міокарді, яка опосередковується наявними антиоксидантними властивостями.
The cardio-protective properties of Elgacin — an original cardio-protective antioxidant with metabolic action on the basis of plant ellagotannins have been studied on the model of the experimental ischemia of the myocardium in dogs. It has been proven that preventive application of Elgacin promotes the decrease of myocardium ischemic damage, it has a positive effect on some hemodynamic and electrocardiographic parameters. Due to Elgacin there was a certain tendency to the restoration of volumetric speed of the coronary blood stream, the rhythm and frequency of the heartbeat, the decrease of ventricular extrasystolia compared with the non-treated animals. On the basis of the results obtained the conclusion has been made that the cardio-protective activity of Elgacin is realized by means of moderately expressed anti- arrhythmic properties and anti-anginal actions. The ellagotannins's ability to normalize the oxidation metabolism dysfunction in the ischemic myocardium due to the presence of anti-oxidative properties lies in the basis of the mechanism of the drug's cardio-protective activity.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/492
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
40-42.pdf116,8 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.