Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/549
Title: Нанотехнології у фармації та медицині(каф. АТЛ; каф. Фармакології)
Keywords: нанотехнології;конференція;nanotechnology;conference;нанофармація;наномедицина;nanopharmacy
Issue Date: 2011
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 жовт. 2011 р. м. Харків / Редкол. : В. П. Черних, І. С. Гриценко, С. М. Коваленко та ін. – Х. , 2011. – 260 с.
Abstract: Збірник містить матеріали міжнародної науково-практичної кон-ференції «Нанотехнології у фармації та медицині», на якій розглянуто новітні напрямки розвитку та здобутки нанонауки, функціональні мож-ливості нанооб’єктів у сфері наномедицини та нанофармації; результа-ти досліджень з метою розробки інноваційних лікарських нанопрепара-тів для раціональної фармакотерапії; визначено перспективи розвитку нанофармацевтичних і нанофармакологічних досліджень та шляхи їх впровадження у медицину та фармацію. Для широкого кола фахівців системи охорони здоров’я, вищих ме-дичних та фармацевтичних навчальних закладів, наукових працівників, співробітників хіміко-фармацевтичних підприємств, науково-дослідних установ, лабораторій, тощо. Матеріали публікуються мовою оригіналу. За достовірність матеріалів відповідальність несуть автори.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/549
Appears in Collections:Матеріали конференцій 2000 - 2020



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.