Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/5930
Название: Мікроекономіка : методичні рекомендації
Авторы: Носик, О. М.
Носик, Е. Н.
Nosyk, O. M.
Ключевые слова: попит;пропозиція;перевага споживача;виробництво та витрати
Дата публикации: 2013
Издательство: НФаУ
Библиографическое описание: Носик, О. М. Мікроекономіка : метод. рек. для аудит., позааудит. та самост. роб. студ. спец. «Економіка підприємства», «Маркетинг» ден. та заоч. форм навч. / О. М. Носик. – Х. : НФаУ, 2013. – 24 с.
Краткий осмотр (реферат): Методичні рекомендації розроблені згідно з тематикою і основними питаннями курсу мікроекономіки. Вони покликані допомагати студентам в оволодінні основними теоретичними поняттями мікроекономіки, перевіряти якість засвоєння змісту тем курсу, уміння використовувати отримані знання для аналізу проблемних питань. Призначено для аудиторної, позааудиторної та самостійної роботи студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Маркетинг» ден- ної та заочної форм навчання.
Описание: Переорієнтація економіки України на ринкові механізми вимагає належної модернізації підготовки спеціалістів різних професій. Першочергового проблемою є формування «ринкової» психології учасника суспіль- ного виробництва, здатного на самостійну цивілізовану підприємницьку діяльність, або діяльного фахівця з економічних питань. Таким чином, треба сформувати у студентів сучасний тип економічного мислення; розвити здатність до активної участі у розробці, оцінці і здійсненні економічної політики, тобто у процесах, реалізація яких торкається кожного, допомогти оволодіти загальними принципами організації і функціонування в обраній сфері діяльності. Мікроекономіка вивчає поведінку і механізм прийняття рішень окремими економічними суб'єктами (індивідами, дома- шніми господарствами, підприємствами, галузями, громадськими організаціями і державними агентствами, тобто мікросистемами). Інакше, мікроекономіка – це розділ економічної теорії, що вивчає обґрунтування виборів, які здійснюються невеликими економічними одиницями.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/5930
Располагается в коллекциях:Навчальні видання кафедри менеджменту і адмініструванняВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.