Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6710
Title: Науково-методичні та практичні підходи до оцінки торгівельної марки антигіпертензивних препаратів як бренду
Other Titles: Научно-методические и практические подходы к оценке торговой марки антигипертензивных препаратов как бренда
Methodological and practical approaches to assessment trademark of antihypertensive drugs as brand
Authors: Слободянюк, М. М.
Байгуш, Ю. В.
Сушкова, А. С.
Слободянюк, Н. Н.
Байгуш, Ю. В.
Сушкова, А. С.
Slobodyanyuk, M. M.
Baygush, Y. V.
Sushkova, A. S.
Keywords: торгівельна марка;бренд;оцінка вартості;лікарські засоби;антигіпертензивні препарати;торговая марка;бренд;оценка стоимости;лекарственные средства;антигипертензивные препараты;trade mark;brand valuation;drugs;antihypertensive drugs
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Слободянюк, М. М. Науково-методичні та практичні підходи до оцінки торгівельної марки антигіпертензивних препаратів як бренду / М. М. Слободянюк, Ю. В. Байгуш, А. С. Сушкова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали III міжнар. наук.-практ. Internet- конф., м. Харків, 26-27 берез. 2015 р. - Х. : НФаУ, 2015. - С. 195-201.
Abstract: Наведено результати досліджень розвитку торгівельних марок у бренди, оцінки ринкової вартості брендів та групи параметрів «сили бренду». Виділено основні якісні та кількісні характеристики, особливі відмінності кате-горій для лікарських препаратів. Опрацьовано науково-методичні та практичні підходи до оцінки торгівельних марок лікарських препаратів на прикладі анти-гіпертензивних.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6710
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри ФММ
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Страницы из ЗБІРНИК КОНФЕРЕНЦІЇ ФММ 27.03.2015-20.pdf216,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.