Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/687
Title: Мікробіологічні дослідження з вибору консерванту і його концентрації при створенні перорального вітамінного гелю для дітей
Authors: Запорожська, С. М.
Стрілець, О. П.
Грубник, І. М.
Zaporozhska, S. M.
Strilets, O. P.
Grubnik, I. M.
Keywords: консервант;вітамінний гель для дітей;preservative;vitamin gel for children
Issue Date: 2009
Bibliographic description (Ukraine): Запорожська, С. М. Мікробіологічні дослідження з вибору консерванту і його концентрації при створенні перорального вітамінного гелю для дітей / С. М. Запорожська, О. П. Стрілець, І. М. Грубник // Клінічна фармація. - 2009. - № 3. - С. 58-61. - Бібліогр. : с. 60-61.
Abstract: На підставі проведених порівняльних мікробіологічних досліджень з вибору консерванту серед тих, які використовуються у приготуванні лікарських форм, а саме: кислоти сорбінової, ефіри п-оксибензойної кислоти (ніпагін, ніпазол), кислоти бензойної та ін, було вивчено антимікробну ефективність даних консервантів у концентрації 0,1%. Усі використані у гелі консерванти володіють антимікробною активністю: через 14 діб дослідження зменшення вихідного мікробного навантаження для бактерій складало не менше 3, а для грибів — не менше 1; через 28 діб після обсіменіння у деяких зразках спостерігалося збільшення колонієутворюючих одиниць тест-мікроорганізмів, які використовуються. Результати експерименту свідчать про ефективну антимікробну активність консерванту кислоти сорбінової на протязі всього терміну дослідження. На підставі результатів дослідження обгрунтовано вибір консерванту — кислоти сорбінової у концентрації 0,1% у складі перорального вітамінного гелю для дітей як найбільш ефективного
The microbiological efficiency of the preservatives has been studied in the concentration of 0.1% on the basis of the comparative microbiological research in choosing a preservative among those that are used for preparing medicinal forms, namely: sorbic acid, esters of p-oxybenzoic acid (nipagin, nipazol), benzoic acid, etc. All preservatives used in the gel possess the antimicrobial activity: in 14 days of the research Lg of the initial microbial load decrease for bacteria was not less than 3, and for fungi it was not less than 1; in 28 days after semination the increase of colony-forming units of test-microorganisms used was observed. The experimental results testify the effective antimicrobial activity of the sorbic acid preservative during the whole experiment. On the basis of the research results obtained the choice of the preservative is grounded, the most effective being sorbic acid in the concentration of 0.1% in the composition of a peroral vitamin gel for children.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/687
ISSN: 1562-725Х
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58-61.pdf120,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.