eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Соціальна фармація в охороні здоров'я >
Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2017 >


Назва: Дослідження впровадження етичного кодексу фармацевтичних працівників України у практичну діяльність
Інші назви: Исследование внедрения этического кодекса фармацевтических работников Украины в практическую деятельность
The study of introduction of the ethics code of pharmacists of Ukraine in to the practical activity
Автори: Котвіцька, А. А.
Сурікова, І. О.
Гавриш, Н. Б.
Котвицкая, А. А.
Сурикова, И. А.
Kotvitska, A. A.
Surikova, I. O.
Gavrysh, N. B.
Ключові слова: морально-етичні норми
Етичний кодекс фармацевтичних працівників України
фармацевтичний працівник
професійна етика
комітет з етики
морально-этические нормы
Этический кодекс фармацевтический работников Украины
фармацевтический работник
профессиональная этика
комитет с этики
moral and ethical norms
the Ethics Code of Pharmacists of Ukraine
pharmacist
professional ethics
the ethics committee
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Котвіцька, А. А. Дослідження впровадження етичного кодексу фармацевтичних працівників України у практичну діяльність / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова, Н. Б. Гавриш // Соціальна фармація в охороні здоров'я. - 2015. - № 1. - С. 45-52.
Короткий огляд (реферат): Важливою умовою вирішення проблем неетичної поведінки суб’єктів фармацевтичного рин- ку є введення у практичну діяльність Етичного кодексу фармацевтичних працівників України. У статі наведено результати анкетного опитування працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я з метою з’ясування сучасних тенденцій щодо проблем упровадження та механізму функціонування етичного кодексу. У ході аналізу нормативно-правових актів, що регулюють імплементацію кодексу, встановлено аспекти, які призводять до його неефективного функціонування. За результатами дослідження встановлено основні проблеми впровадження та функціонування кодексу, а також визначено першочергові кроки в його упровадженні у практичну діяльність.
Важным условием решения проблем неэтичного поведения субъектов фармацевтического рынка является внедрение в практическую деятельность Этического кодекса фармацевти- ческих работников Украины. В статье представлены результаты анкетного опроса работни- ков фармацевтического сектора отрасли здравоохранения с целью выявления современных тенденций, касающихся проблем внедрения и механизма функционирования Этического кодек- са. В ходе анализа нормативно-правовых актов, регулирующих имплементацию кодекса, уста- новлены аспекты, которые приводят к его неэффективному функционированию. По резуль- татам исследований выявлены основные проблемы внедрения и функционирования кодекса, а также определены первоочередные шаги для его внедрения в практическую деятельность
The important condition for solving problems of unethical behavior of the subjects of the pharmaceutical market is introduction the Ethics Code of Pharmacists of Ukraine into the practical activity The article presents the results of a questionnaire survey of employees in the pharmaceutical sector of health care in order to identify the current trends related to introduction problems and mechanism of functioning of the Code. The analysis of normative legal acts that regulate implementation of the Code has been determined the aspects leading to the inefficient functioning of the Ethics Code of Pharmacists of Ukraine. Based on the research findings the main problems of introduction and functioning of the Code have been found, and the priority steps for introduction of the Ethics Code of Pharmacists of Ukraine into the practical activity have been identified
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7382
Розташовується у зібраннях:Публікації співробітників бібліотеки
Наукові публікації А. А. Котвіцької
Наукові публікації кафедри соціальної фармації
Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
45-52.pdf364,79 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.