Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/779
Название: Науково-методичні підходи до удосконалення інформаційних систем у раціональному використанні лікарських засобів
Авторы: Суріков, О. О.
Surikov, O. O.
Ключевые слова: фармацевтична інформація;раціональне використання ЛЗ;джерела інформації;стандартизація;гастроезофагеальна рефлексна хвороба;кислотознижувальні;комп'ютерна інформаційна система;pharmaceutical information;rational use medicines;information source;standardization;gastroesophageal reflux disease;acid-suppressive preparations;computer information system
Дата публикации: 2010
Библиографическое описание: Суріков, О. О. Науково-методичні підходи до удосконалення інформаційних систем у раціональному використанні лікарських засобів : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / О. О. Суріков. - Х., 2010. - 23 с. - Бібліогр. : 18-20.
Краткий осмотр (реферат): Уперше обгрунтовано науково-методичні підходи до раціонального використання ЛЗ шляхом удосконалення інформаційних систем у забезпеченні фахівців ФІ. Запропоновано концептуальний підхід до реалізації раціонального використання ЛЗ згідно з НЛП. Проведено анкетне опитування аптечних працівників щодо джерел інформації про ЛЗ та їх вплив на професійну діяльність. Вивчено стан поширеності гастроентерологічних захворювань та основні схеми фармакотерапії ГЕРХ, обгрунтовано багаторівневий алгоритм управління процесом фармакотерапії. Запропоновано та обгрунтовано методику формування, функціонування та структуру комп'ютерної інформаційної системи "Лікарські засоби у гастроентерології" згідно з потребами фахівців аптечних закладів, яка дає можливість проводити оцінку клінічних симптомів та оцінку ефективності ЛЗ.
First scientific-methodical approaches to the rational use medicines has been grounded. Conceptual approach to realization of the rational use medicines in obedience to NPhP has been offered. The questionnare of pharmacy workers in relation to the information source about medicines and their influence on the professional activity has been conducted. The state of prevalence of gastroenterology diseases and basic charts of pharmacotherapy of gastroesophageal reflux disease has been trained, multilevel algorithm of process control of pharmacotherapy has been grounded. Method of forming, functioning and structure of the computer information system "medications in gastroenterology" in obedience to the necessities of pharmacy specialists has been offered and grounded, that gives possibility to conduct estimation of clinical symptoms and estimation of medicines efficiency.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/779
Располагается в коллекциях:15.00.01.Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація
Наукові публікації кафедри соціальної фармації

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2010surikov.djvu623,84 kBDJVUПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.