eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Клінічна фармація >
Клінічна фармація. Архів статей 2010-2017 >


Назва: Експериментальне дослідження впливу препарату «Диклокор» на показники функціонального стану міокарда щурів за умов фуразолідон – ізадринового ураження
Інші назви: Тhe experimental study of the myocardium functional state in rats under the effect of diclocor in conditions of furasolidone-isadrine damage
Экспериментальное исследование влияния препарата «Диклокор» на показатели функционального состояния миокарда кр ыс в условиях фуразолидон-изадринового поражения
Автори: Шебеко, С. К.
Рускін, О. С.
Shebeko, S. K.
Ruskin, O. S.
Шебеко, С. К.
Русскин, А. С.
Ключові слова: міокард
фуразолідон-ізадринове ураження
біохімічні показники
електрофізіологічні параметри
антиальтеративні властивості
препарат «Диклокор»
myocardium
furasolidone-isadrine lesion
biochemical indicators
electrophysiological parameters
anti-alterative properties
Diclocor drug
миокард
фуразолидон-изадриновое поражение
биохимические показатели
электрофизиологические параметры
антиальтеративные свойства
препарат «Диклокор»
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Шебеко, С. К. Експериментальне дослідження впливу препарату «Диклокор» на показники функціонального стану міокарда щурів за умов фуразолідон – ізадринового ураження / С. К. Шебеко, О. С. Рускін // Клінічна фармація. - 2016. - 3 1. - С. 49-53.
Короткий огляд (реферат): The results of studying the effect of Diclocor on the indicators of the myocardial functional state in rats under the conditions of a furasolidone-isadrine lesion are presented. On the background of the therapeutic use of Diclocor drug the normalization of both general functional indicators – electrophysiological parameters of the myocardium, and some blood biochemical indicators of the experimental rats – the levels of AST, LDH, TBA-reactants, DC was observed. The data obtained indicate the expressed anti-inflammatory action of the drug studied compared to the reference objects; its mechanism is caused by the membrane stabilizing and antioxidant types of activity in relation to the affected cardiomyocytes. The reseach results allow considering the prospects for further experimental study of the cytoprotective potential of the original drug Diclocor on different models of inflammatory and dystrophic lesions of the myocardium.
Представлені результати дослідження впливу препарату «Диклокор» на показники функціонального стану міо- карда щурів за умов фуразолідон-ізадринового ураження. На тлі лікувального застосування препарату «Дикло- кор» спостерігали нормалізацію як загальних функціональних показників – електрофізіологічних параметрів міокарда, так і деяких біохімічних показників крові експериментальних щурів – рівень АсАТ, ЛДГ, ТБК-реактантів, ДК. Отримані дані свідчать про виражену протизапальну дію досліджуваного препарату в порівнянні з рефе- рентними об’єктами, механізм якої обумовлюється мембраностабілізуючими і антиоксидантними видами ак- тивності щодо уражених кардіоміоцитів. Отримані результати дозволяють розглядати можливість подаль- шого експериментального вивчення цитопротекторного потенціалу оригінального препарату «Диклокор» на різноманітних моделях запально-дистрофічних уражень міокарда.
Представлены результаты оценки влияния препарата «Диклокор» на показатели функционального состо- яния миокарда крыс в условиях фуразолидон-изадринового поражения. На фоне лечебного применения препара- та «Диклокор» наблюдали нормализацию как общих функциональных показателей – электрофизиологических параметров миокарда, так и некоторых биохимических показателей крови экспериментальных крыс – уровень АсАТ, ЛДГ, ТБК-реактантов, ДК. Полученные данные свидетельствуют о выраженном противовоспалительном действии исследуемого препарата по сравнению с референтными объектами, механизм которого обусловлен мембраностабилизирующими и антиоксидантными видами активности в отношении пораженных кардиомио- цитов. Полученные результаты позволяют рассматривать возможность дальнейшего экспериментального изучения цитопротекторного потенциала оригинального препарата «Диклокор» на различных моделях вос- палительно-дистрофических поражений миокарда.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8794
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації
Клінічна фармація. Архів статей 2010-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
49-53.pdf268,29 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.