Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/982
Название: Діагностика отруєнь циталопрамом за результатами хіміко-токсикологічних досліджень
Авторы: Баюрка, С. В.
Bayurka, S. V.
Ключевые слова: антидепресанти;циталопрам;біологічний матеріал;кольорові реакції;тонкошарова хроматографія;УФ-спектроскопія;екстракційна спектрофотометрія;antidepressants;citalopram;color reaction;thin layer chromatography
Дата публикации: 2011
Библиографическое описание: Баюрка, С. В. Діагностика отруєнь циталопрамом за результатами хіміко-токсикологічних досліджень / С. В. Баюрка // Клінічна фармація. - 2011. - № 2. - С. 13-16. - Бібліогр. : с. 15-16.
Краткий осмотр (реферат): Встановлено ступінь ізолювання циталопраму з біологічного матеріалу за допомогою ацетону та підкисленого ацетонітрилу, який становив 15,6+1,6% та 35,8+2,3% відповідно. Показана можливість використання кольорових реакцій, тонкошарової хроматографії, УФ-спектроскопії для виявлення циталопраму, виділеного з біологічного матеріалу, після додаткової очистки витяжок від супутніх домішок за допомогою методів екстракції та ТШХ. Кількісний вміст досліджуваного антидепресанта в екстрактах встановлювали екстракційно-спектрофотометричним методом у видимій області за реакцією утворення іонного асоціату з кислотним азобарвником метиловим оранжевим. Отримані результати можуть бути використані для судово- токсикологічних досліджень біологічного матеріалу при смертельних отруєннях циталопрамом.
The degree of dtalopram isolation from the biological material by acetone and acidified acetonitrile has been determined, and it is 15.6+1.6% and 35.8+2.3% respectively. The possibility of application of the colour reactions, Thin Layer Chromatography, UV-spectro-scopy for detection of dtalopram isolated from the biological material after the additional purification of the extracts from concomitant admixtures by means of the back extraction and TLC has been shown. The quantitative content of the medicine in the extracts was determined by the extraction spectrophotometry in the visible area using the reaction of ionic associate formation with methyl orange, the acidic azodye. The results obtained can be used for forensic and toxico-logical examinations of the biological material in lethal dtalopram poisonings.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/982
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри лікарської та аналітичної токсикології

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
13-16(1).pdf941,39 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.