Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/997
Название: Церебропротекторні властивості антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 на моделі гравітаційної церебральної ішемії
Авторы: Щокіна, К. Г.
Штриголь, С. Ю.
Дроговоз, С. М.
Іщенко, О. М.
Shchokina, K. G.
Shtrygol, S. Yu.
Drogovoz, S. M.
Ishchenko, O. M.
Щекина, Е. Г.
Штрыголь, С. Ю.
Ищенко, А. М.
Ключевые слова: ІЛ-1;АРІЛ-1;експериментальна церебральна ішемія;церебропротекторна дія;ARIL-1;cerebral ischemia
Дата публикации: 2011
Издательство: Церебропротекторні властивості антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 на моделі гравітаційної церебральної ішемії / К. Г. Щокіна, С. Ю. Штриголь, С. М. Дроговоз, О. М. Іщенко // Клінічна фармація. - 2011. - № 2. - С. 56-58.
Краткий осмотр (реферат): Цереброваскулярна патологія мозку є однією з найактуальніших медичних і соціальних проблем. У патогенезі церебральної ішемії бере участь підвищення продукції прозапальних цитокінів, у тому числі інтерлейкіну-1. В статті наведені результати дослідження церебропротекторної активності ре-комбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) на моделі гравітаційної церебральної ішемії у мишей. Встановлено, що виживаність мишей із моделлю глобальної церебральної ішемії гравітаційного генезу під впливом АРІЛ-1 (на відміну від пірацетаму) вірогідно зростає вдвічі. АРІЛ-1 краще за пірацетам покращує м'язовий тонус і координацію рухів та відновлює пам'ять тварин, порушену під впливом церебральної ішемії.
The cerebrovascular pathology of the brain is one of the most actual medical and social problems. The increase of pro-inflammatory cytokines production, including interleukin-1, takes part in the pathogenesis of cerebral ischemia. This article presents the research results of the cerebroprotective activity of the recombinant antagonist of interleukin-1 receptors (ARIL-1) on the model of gravitational cerebral ischemia in mice. The survival of mice has been proven to be increased reliably 2 times in the model of the global cerebral ischemia of the gravitational genesis under the influence of ARIL-1 (in contrast to pyracetam). ARIL-1 improves the muscle tone and coordination of movements more effectively than pyracetam, as well as restores the memory of animals disturbed under the influence of cerebral ischemia.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/997
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри фармакологiї

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
56-58(1).pdf1,16 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.