Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/998
Название: Дослідження антиоксидантної та мембраностабілізуючої активності 4-ариламіно-1-феніл-1,5-дигідропірол-2-онів
Авторы: Вороніна, Л. М.
Загайко, А. Л.
Зубков, В. О.
Таран, С. Г.
Кізь, О. В.
Voronina, L. M.
Zagayko, A. L.
Zubkov, V. O.
Taran, S. G.
Kiz, O. V.
Ключевые слова: 4-ариламіно-1-феніл-1,5-дигідропірол-2-они;антиоксидантна активність;мембраностабілізуюча активність;4-arylamino-1-phenyl-1,5-dihydropyrrol-2-ones;antioxidant activity;membranestabilizing activity
Дата публикации: 2011
Библиографическое описание: Дослідження антиоксидантної та мембраностабілізуючої активності 4-ариламіно-1-феніл-1,5-дигідропірол-2-онів / Л. М. Вороніна, А. Л. Загайко, В. О. Зубков, С. Г. Таран, О. В. Кізь // Клінічна фармація. - 2011. - № 2. - С. 63-66. - Бібліогр. : с. 66.
Краткий осмотр (реферат): Низка 4-ариламіно-1-феніл-1,5-дигідропірол-2-онів, що становлять інтерес з точки зору перспективності створення ефективних нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ), піддана біологічним випробуванням на наявність антиоксидантної активності. Дослідження проведено in vitro на моделях спонтанного та аскорбат-індукованого перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ). Виділені активні сполуки, простежено їх вплив на динаміку накопичення ТБК-реактивних продуктів, виявлено елементи закономірності зв'язку "структура-дія". Вивчення мембраностабілізуючих властивостей найбільш активних антиоксидантів 4-(2-метил) феніламіно-1-феніл-1,5-дигідропірол-2-ону та 4-(2,4-диметил) феніламіно-1-феніл-1,5-дигідропірол-2-ону показало, що (2-метил)феніламінопохідне проявляє виражений мембраностабілізуючий ефект. Така комбінація фармакологічних ефектів надає підстави для подальших досліджень цієї сполуки як потенційного гепатопротектора.
The group of 4-arylamino-1-phenyl-1,5-dihydropyrrol-2-ones that are promising agents for design of effective NSAIDs was subjected to the pharmacological screen¬ing for the antioxidant activity. The research has been carried out in vitro on the spontaneous and ascorbate-induced models of lipid peroxidation. As a result, the active compounds have been found, their influence on dynamics of accumulation of TBA-reactive products has been observed and some structure-activity rela¬tionships have been revealed. The study of the membrane-stabilizing activity of the most active antioxi-dants, namely 4-(2-methyl)phenylamino- and 4-(2,4-di-methyl)phenylamino-1-phenyl-1,5-dihydropyrrol-2-on es, has shown that the first one has the marked membrane-stabilizing effect. It can serve as a basis for further research of this compound as a potential hepatoprotector.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/998
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри бiологiчної хiмiї
Наукові публікації кафедри медичної хiмiї

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
63-66(1).pdf632,58 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.