Browsing by Author Матвійчук, А. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Comparative characteristics of anti-depressant, anti-hypoxic action, and effect on the physical endurance of Scutellaria baicalensis drugsMatviychuk, A. V.; Slipchenko, H. D.; Stoletov, Yu. V.; Belik, G. V.; Ruban, O. A.; Kutsenko, S. A.; Матвийчук, А. В.; Матвійчук, А. В.; Сліпченко, Г. Д.; Слипченко, Г. Д.; Столєтов, Ю. В.; Столетов, Ю. В.; Бєлік, Г. В.; Белик, Г. В.; Рубан, О. А.; Рубан, Е. А.; Куценко, С. А.
2017Experimental research of nephroprotective activity benophylline in myoglobinurical acute kidney injury in ratsMatviychuk, O. P.; Гладченко, О. М.; Таран, А. В.; Матвійчук, А. В.; Матвійчук, О. П.; Matviychuk, A. V.; Gladchenko, O. M.; Taran, A. V.; Матвийчук, О. П.; Матвийчук, А. В.; Гладченко, О. М.; Таран, А. В.
2019Expermental research of the effects of benofilin on the functional renal function in the evalution of ethylene glycol toxic lossMatviychuk, O. P.; Матвійчук, О. П.; Матвийчук, Е. П.; Matviychuk, A. V.; Матвійчук, А. В.; Матвийчук, А. В.; Taran, A. V.; Таран, А. В.; Таран, А. В.
2021Аналіз анкетування спеціалістів фармації щодо особливостей роботи аптек в період пандемії COVID-19Мойса, А. С.; Матвійчук, А. В.
2021Антиоксидантна активність бенофіліну на тлі гострого пошкодження нирок у щурів гліцероломМатвійчук, О. П.; Карабут, Л. В.; Матвійчук, А. В.
2020Взаємозв’язок показників поточної та екзаменаційної успішності вивчення фармакології здобувачами вищої фармацевтичної освіти як індикатор для моніторингу якості освітиШтриголь, С. Ю.; Цивунін, В. В.; Риженко, І. М.; Деримедвідь, Л. В.; Щокіна, К. Г.; Бутко, Я. О.; Вереітинова, В. П.; Товчига, О. В.; Бєлік, Г. В.; Кудіна, О. В.; Куценко, Т. О.; Таран, А. В.; Матвійчук, А. В.; Столєтов, Ю. В.; Уланова, В. А.; Койро, О. О.; Іванцик, Л. Б.; Зупанець, М. В.; Штрыголь, С. Ю.; Цывунин, В. В.; Рыженко, И. М.; Деримедведь, Л. В.; Щекина, Е. Г.; Бутко, Я. А.; Вереитинова, В. П.; Товчига, О. В.; Белик, Г. В.; Кудина, О. В.; Куценко, Т. А.; Таран, А. В.; Матвийчук, А. В.; Столетов, Ю. В.; Уланова, В. А.; Койро, О. О.; Иванцык, Л. Б.; Зупанец, М. В.; Shtrygol’, S. Yu.; Tsyvunin, V. V.; Ryzhenko, I. M.; Derymedvid’, L. V.; Schokina, K. G.; Butko, Ya. O.; Vereitynova, V. P.; Tovchiga, O. V.; Belik, G. V.; Kudina, O. V.; Kutsenko, T. O.; Taran, A. V.; Matviichuk, A. V.; Stoletov, Yu. V.; Ulanova, V. A.; Koiro, O. O.; Ivantsyk, L. B.; Zupanets, M. V.
2016Вплив бенофіліну на функцію нирок на тлі водного навантаженняМатвійчук, О. П.; Матвийчук, О. П.; Matviichuk, O. P.; Таран, А. В.; Taran, A. V.; Матвійчук, А. В.; Матвийчук, А. В.; Matviichuk, A. V.; Гладченко, О. М.; Gladchenko, O. M.
2021Вплив похідних теофіліну на процеси вільнорадикального окислення при гострому пошкодженні нирок у щурівМатвійчук, О. П.; Матвійчук, А. В.; Гладченко, О. М.
2021Дистанційна освіта в Національному фармацевтичному університеті у період пандемії COVID-19. Виклики та перспективиМатвійчук, О. П.; Єрьоменко, Р. Ф.; Матвійчук, А. В.
2010Дослідження залежності гострої токсичності та діуретичної активності від хімічної структури N-R-заміщених амідів аренсульфонілоксамінових кислотМатвійчук, А. В.; Таран, А. В.; Кириченко, О. М.; Самура, Б. А.; Живора, Н. В.; Матвийчук, А. В.; Таран, А. В.; Кириченко, О. Н.; Самура, Б. А.; Живора, Н. В.; Matviychuk, А. V.; Тагап, А. V.; Kirichenko, О. М.; Samura, В. A.; Zhivora, N. V.
2016Експериментальне дослідження діуретичних властивостей нових 7-N-метилбензил-8-заміщених теофілінуМатвійчук, О. П.; Гладченко, О. М.; Іванченко, Д. Г.; Матвійчук, А. В.; Матвийчук, Е. П.; Гладченко, О. М.; Матвийчук, А. В.; Иванченко, Д. Г.; Matviychuk, O. P.; Hladchenko, O. M.; Ivanchenko, D. H.; Matviychuk, A. V.
2016Експериментальне дослідження діуретичних властивостей нових 7-n-метилбензил-8-заміщених теофілінуМатвійчук, О. П.; Гладченко, О. М.; Матвійчук, А. В.; Іванченко, Д. Г.; Матвийчук, Е. П.; Гладченко, О. М.; Матвийчук, А. В.; Иванченко, Д. Г.; Matviychuk, O. P.; Hladchenko, O. M.; Matviychuk, A. V.; Ivanchenko, D. H.
2010Исследование диуретической активности гидразида 4-(у-оксипропилоксамидо-сульфонил) оксаниловой кислотыМатвийчук, А. В.; Таран, А. В.; Николаев, В. А.; Самура, Б. А.; Кириченко, О. Н.; Матвійчук, А. В.; Таран, А. В.; Ніколаєв, В. О.; Самура, Б. А.; Кириченко, О. М.; Matviychuk, A. V.; Taran, A. V.; Nikolayev, V. O.; Samura, B. A.; Kirichenko, O. M.
2022Оцінка споживання препаратів заспокійливої дії під час військової агресії в УкраїніЯкутко, Н. О.; Матвійчук, А. В.
2019Перспективи викoриcтання нових похідних теoфiлiну як діуретичних заcoбів з гіпоазотемічною активністюМатвійчук, О. П.; Матвийчук, Е. П.; Matviychuk, O. P.; Єрьоменко, Р. Ф.; Еременко, Р. Ф.; Yeromenko, R. F.; Матвійчук, А. В.; Матвийчук, А. В.; Matviychuk, A. V.; Должикова, О. В.; Должикова, Е. В.; Dolzhykova, O. V.; Козар, В. В.; Kozar, V. V.
2021Порівняльна характеристика фармакологічної дії місцевих анестетиків різної структуриВасиленко, Н. В.; Матвійчук, А. В.
2022Раціональне застосування антигіпертензивних лікарських засобів в україні на основі фармакоепідеміологічного аналізуБеркут, А. І.; Матвійчук, А. В.
2018Сomparative characteristics of antidepressant, anti-hypoxic action and effect on the physical endurance of scutellaria baicalensis drugsMatviychuk, A. V.; Slipchenko, H. D.; Stoletov, Y. V.; Belik, G. V.; Ruban, O. A.; Kutsenko, S. A.; Матвійчук, А. В.; Сліпченко, Г. Д.; Столєтов, Ю. В.; Белік, Г. В.; Рубан, О. А.; Рубан, Е. А.; Куценко, С. А.
2018Скринінгове дослідження спазмолітичної дії нових 7,8-дизамiщених похідних теoфiлiнуМатвійчук, О. П.; Матвийчук, Е. П.; Matviychuk, O. P.; Таран, А. В.; Taran, A. V.; Матвийчук, А. В.; Матвійчук, А. В.; Matviychuk, A. V.
2021Фармакологічна корекція гострого респіраторного дистрес синдромуРадова, Т. Д.; Матвійчук, А. В.