Browsing by Author Voronina, L. M.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
20101-Феніл-4-о-толіл¬аміно-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє антиоксидантну активністьЗубков, В. О.; Таран, С. Г.; Кізь, О. В.; Вороніна, Л. М.; Стрельченко, К. В.; Красільнікова, О. А.; Зубков, В. А.; Таран, С. Г.; Кизь, О. В.; Воронина, Л. М.; Стрельченко, К. В.; Красильникова, К. В.; Zubkov, V. O.; Taran, S. G.; Kiz, O. V.; Voronina, L. M.; Strelchenko, K. V.; Krasilnikova, O. A.
1978Аміди та гідразиди щавлевої кислоти. Синтез та гіпоглікемізуюча активність алкіламідів аренсульфогідразидів щавлевої кислотиЧерних, В. П.; Макуріна, В. І.; Тимашева, І. М.; Вороніна, Л. М.; Спесивцева, З. С.; Халєєва, Л. Д.; Петюнін, П. О.; Черных, В. П.; Макурина, В. И.; Тимашева, И. М.; Воронина, Л. Н.; Спесивцева, З. С.; Халеева, Л. Д.; Петюнин, П. А.; Chernykh, V. P.; Makurina, V. I.; Timasheva, I. M.; Voronina, L. M.; Spesivtseva, Z. S.; Khaleeva, L. D.; Petyunin, Р. О.
2010Вивчення впливу деяких рослинних екстрактів на ексудативну фазу запалення, викликаного введенням різних флогогенівВороніна, Л. М.; Кравченко, Г. Б.; Загайко, А. Л.; Упир, Л. В.; Попович, В. П.; Voronina, L. M.; Kravchenko, G. B.; Zagayko, A. L.; Upyr, L. V.; Popovich, V. P.
2008Вивчення протизапальної та антиоксидантної активності екстракту, отриманого з гички буряка звичайногоВороніна, Л. М.; Стрельченко, К. В.; Сенюк, І. В.; Воронина, Л. Н.; Стрельченко, К. В.; Сенюк, И. В.; Voronina, L. M.; Strelchenko, K. V; Senyuk, I. V.
1990Вплив похідного щавелевої кислоти на біосинтез сумарних білків в різних органах щурів з алоксановим діабетомГулевський, О. К.; Вороніна, Л. М.; Черних, В. П.; Вороніна, Н. І.; Полякова, О. І.; Загнойко, В. І.; Гулевский, А. К.; Воронина, Л. Н.; Черных, В. П.; Воронина, Н. И.; Полякова, О. И.; Загнойко, В. И.; Gulevsky, О. К.; Voronina, L. M.; Chernykh, V. P.; Voronina, N. I.; Polyakova, O. І.; Zagnoyko, V. I.
2008Вплив хрометкарбу на видільну функцію нирок в умовах спонтанного діурезуНабока, О. І.; Вороніна, Л. М.; Самура, Б. А.; Naboka, O. I.; Voronina, L. M.; Samura, B. A.
1978Деякі біофармацевтичні аспекти таблеток бутамідуВороніна, Л. М.; Зикова, Н. Я.; Сало, Д. П.; Томас, Р.; Воронина, Л. Н.; Зыкова, Н. Я.; Voronina, L. M.; Zykova, N. Ya.; Salo, D. P.; Tomas, R.
2011Дослідження антиоксидантної та мембраностабілізуючої активності 4-ариламіно-1-феніл-1,5-дигідропірол-2-онівВороніна, Л. М.; Загайко, А. Л.; Зубков, В. О.; Таран, С. Г.; Кізь, О. В.; Voronina, L. M.; Zagayko, A. L.; Zubkov, V. O.; Taran, S. G.; Kiz, O. V.
1995Залежність імунокоригуючих властивостей цукрознижуючого препарату "Глісульфазид" від генетичної схильності до цукрового діабетуБриндак, О. І.; Вороніна, Л. М.; Черних, В. Ф.; Воробйов, В. В.; Вороніна, Н. І.; Бриндак, О. И.; Воронина, Л. Н.; Черных, В. Ф.; Воробъев, В. В.; Воронина, Н. И.; Brindak, O. I.; Voronina, L. M.; Chernykh, V. F.; Vorobiyov, V. V.; Voronina, N. I.
2009Исследование влияния полифенольного концентрата «Эноант» на развитие сахарного диабетаЗагайко, А. Л.; Воронина, Л. Н.; Красильникова, О. А.; Соловьева, Л. М.; Огай, Ю. А.; Загайко, А. Л.; Вороніна, Л. М.; Красільнікова, О. А.; Соловйова, Л. М.; Огай, Ю. О.; Zagayko, A. L.; Voronina, L. M.; Krasilnikova, O. A.; SoIovyova, L. M.; Oghai, Yu. O.
2009Н-Бутиламід 4-метил-7-хлор-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-6-сульфонової кислоти, який проявляє діуретичну активністьЗубков, В. О.; Гриценко, І. С.; Цапко, Т. О.; Вороніна, Л. М.; Галузінська, Л. В.; Zubkov, V. O.; Grytsenko, I. S.; Tsapko, T. O.; Voronina, L. M.; Galuzinska, L. V.; Зубков, В. А.; Гриценко, И. С.; Цапко, Т. А.; Воронина, Л. Н.; Галузинская, Л. В.
2011Н-Бутиламід 4-метил-7-хлор-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-6-сульфонової кислоти, який проявляє діуретичну активністьЗубков, В. О.; Гриценко, І. С.; Цапко, Т. О.; Вороніна, Л. М.; Галузінська, Л. В.; Zubkov, V. O.; Grytsenko, I. S.; Tsapko, T. O.; Voronina, L. M.; Galuzinska, L. V.
1979Синтез и биологическая активность N-о-карбоксифениламидов β-N1-аренсульфогидразида щавелевой кислотыБезуглый, П. А.; Черных, В. П.; Дроговоз, С. М.; Березнякова, А. И.; Макурина, В. И.; Воронина, Л. Н.; Безуглий, П. О.; Черних, В. П.; Дроговоз, С. М.; Макуріна, В. І.; Вороніна, Л. М.; Bezugly, P. A.; Chernykh, V. P.; Drogovoz, S. M.; Berezniakova, A. I.; Makurina, V. I.; Voronina, L. M.
1979Синтез и биологическая активность арил(гетерил)амидов 2-амино-1,3,4-тиадиазол-5-сульфонилоксаминовой кислотыЧерных, В. П.; Булада, Ж. П.; Безуглый, П. А.; Макурина, В. И.; Воронина, Л. Н.; Гончаров, А. И.; Чубенко, В. А.; Черних, В. П.; Булада, Ж. П.; Безуглий, П. О.; Макуріна, В. І.; Вороніна, Л. М.; Гончаров, О. І.; Чубенко, В. О.; Chernykh, V. P.; Bulada, J. P.; Bezugly, P. A.; Makurina, V. I.; Voronina, L. M.; Goncharov, O. I.; Chubenko, V. O.
2003Синтез та дiуретична активнiсть 1-R-3(6'-хлор-7'-сульфамiл-2'H-1',2',4'-бензотiадiазин-1',1'-дiоксид-3'-IЛ)-4-гiдрокси-2-оксохiнолiнiвУкраїнець, І. В.; Таран, К. А.; Каменецька, О. Л.; Таран, С. Г.; Вороніна, Л. М.; Ukrainets, I. V.; Taran, K. A.; Kamenetskaya, O. L.; Taran, S. G.; Voronina, L. M.
1983Синтез і біологічна активність похідних n-(N-R-оксамідосульфоніл)-сукцинанілових кислотЧерних, В. П.; Чувурін, О. В.; Яковлева, Л. В.; Вороніна, Л. М.; Чубенко, В. О.; Дроговоз, В. В.; Черных, В. П.; Чувурин, А. В.; Яковлева, Л. В.; Воронина, Л. Н.; Чубенко, В. А.; Chernykh, V. P.; Chuvurin, O. V.; Yakovleva, L. V.; Voronina, L. M.; Chubenko, V. O.; Drogovoz, V. V.; Дроговоз, В. В.
1982Синтез і гіпоглікемічна активність аренсульфогідразидів S-алкіл-1,3,4-тіадіазоліл-2-оксамінової кислотиБезуглий, П. О.; Черних, В. П.; Оке Джеймс; Макуріна, В. І.; Вороніна, Л. М.; Безуглый, П. А.; Черных, В. П.; Оке Джеймс; Макурина, В. И.; Воронина, Л. Н.; Bezugly, P. A.; Chernykh, V. P.; Oke James; Makurina, V. I.; Voronina, L. M.
1991Синтез, реакційна здатність та біологічна активність похідних дикарбонових кислот з алкільними, арильними і гетероциклічними замісникамиЧерних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh , V. P.; Гриценко, И. С.; Гриценко, І. С.; Gricenko, I. S.; Гридасов, В. И.; Гридасов, В. І.; Gridasov, V. I.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Макурина, В. И.; Макуріна, В. І.; Makurina, V. I.; Колесникова, Т. О.; Колеснікова, Т. О.; Kolesnikova, T. O.; Сопельник, О. М.; Сопельник, О. М.; Sopelnik, O. M.; Снитковский, Е. Л.; Снітковський, Є. Л.; Snitkovskiy, E. L.; Чувурин, О. В.; Чувурін, О. В.; Chuvurin, O. V.; Кабачный, В. И.; Кабачний, В. І.; Kabachniy, V. I.; Банный, И. П.; Банний, І. П.; Banniy, I. P.; Коваленко, З. И.; Коваленко, З. І.; Kovalenko, Z. I.; Шемчук, Л. М.; Шемчук, Л. М.; Shemchuk, L. M.; Журавель, И. А.; Журавель, І. О.; Zhuravel, I. O.; Вошко, Т. В.; Вошко, Т. В.; Voshko, T. V.; Горячий, В. Д.; Горячий, В. Д.; Goraychiy, V. D.; Губин, И. И.; Губін, І. І.; Gubin, I. I.; Березнякова, А. И.; Березнякова, А. І.; Bereznaykova, A. I.; Черных, В. Ф.; Черних, В. Ф.; Chernih, V. F.; Воронина, Л. Н.; Вороніна, Л. М.; Voronina, L. M.; Kovalenko, S. M.
1978Сравнительное изучение гипогликемической активностии замещенных амидов и гидразидов аренсульфонилоксаминовых кислотЧерных, В. П.; Банный, И. П.; Макурина, В. И.; Петюнин, П. А.; Спесивцева, З. С.; Халеева, Л. Д.; Тимашева, И. Н.; Десенко, В. Ф.; Воронина, Л. Н.; Черних, В. П.; Банний, І. П.; Макуріна, В. І.; Петюнін, П. О.; Спесивцева, З. С.; Халєєва, Л. Д.; Тимашева, І. М.; Десенко, В. Ф.; Вороніна, Л. М.; Chernykh, V. P.; Bannyi, I. P.; Makurina, V. I.; Petyunin, P. O.; Spesivtseva, Z. S.; Khaleeva, L. D.; Timasheva, I. M.; Desenko, V. F.; Voronina, L. M.