Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 13684 to 13703 of 23333 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Лабораторна діагностика отруєнь тразодоном на основі методів хіміко-токсикологічного аналізуКарпушина, С. А.; Баюрка, С. В.
2019Лабораторна діагностика фіброзу печінки, індукованого вірусом гепатиту СКозар, В. В.; Kozar, V. V.; Єрьоменко, Р. Ф.; Еременко, Р. Ф.; Yeromenko, R. F.; Наумук, Я. В.; Naumuk, Yя. V.; Назаренко, С. І.; Nazarenko, S. I.
2018Лабораторна оцінка гормональной активності жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2 типуЛитвинова, О. М.; Литвинова, О. Н.; Lytvynova, O. M.; Cеверин, Д. В.; Северин, Д. В.; Severyn, D. V.; Литвиненко, Г. Л.; Литвиненко, А. Л.; Lytvynenko, H. L.
2018Лабораторна оцінка рівня маркеру імунозапальної активації у хворих з ішемічною хворобою серця на фоні гіпотиреозуЛитвинова, О. М.; Голиш, В. А.; Ковальова, В. І.; Деніщук, Г. П.; Litvinova, О. М.; Golysh, V. A.; Kovalova, V. I.; Denishchuk, G. P.; Литвинова, А. Н.; Голыш, В. А.; Ковалева, В. И.; Денищук, Г. П.
2020Лабораторна токсикологічна діагностика отруєнь флуоксетиномКарпушина, С. А.; Баюрка, С. В.; Karpushyna, S. A.; Baiurka, S. V.; Карпушина, С. А.; Баюрка, С. В.
2017Лабораторная диагностика. Клинический анализ кровиЄрьоменко, Р. Ф.; Супрун, Є. В.; Литвинова, О. М.; Березнякова, М. Є.; Карабут, Л. В.; Ковальова, В. І.; Фоміна, Г. П.; Литвиненко, Г. Л.; Еременко, Р. Ф.; Eremenko, R. F.; Suprun, E. V.; Литвинова, О. Н.; Lytvynova, O. M.; Березнякова, М. Е.; Berezniakova, M. Ye.; Karabut, L. V.; Ковалева, В. И.; Kovalyova, V. I.; Фомина, Г. П.; Fomina, G. P.; Litvinenko, G. L.; Литвиненко, А. Л.
2021Лабораторне дослідження показників крові хворих на COVID-19Андрущенко, О. Є.; Должикова, О. В.
2015Лабораторний журнал з органічної хіміі для студентів ІІ курсу денної форми навчання НФаУЧерних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Колеснікова, Т. О.; Шемчук, Л. М.; Шпичак, Т. В.; Боряк, Л. І.; Горячий, В. Д.; Орленко, І. В.; Старчикова, І. Л.; Бризицька, О. А.; Билов, І. Є.; Ситнік, К. М.; Власов, С. В.; Арзуманов, П. С.; Левашов, Д. В.; Лега, Д. О.; Редькін, Р. Г.
2018Лабораторний контроль метаболічних порушень у хворих на залізодефіцитну анеміюЛитвинова, О. М.; Литвинова, О. Н.; Lytvynova, O. M.; Литвинова, В. С.; Литвинов, В. С.; Litvinov, V. S.
2008Лабораторно-токсикологічна діагностика гострих отруєнь амітриптиліномБаюрка, С. В.; Карпушина, С. А.; Бондар, В. С.; Степаненко, В. І.; Bayurka, S. V.; Karpushyna, S. A.; Bondar, V. S.; Stepanenko, V. I.
2015Лабораторный журнал по органической химии для студентов ІІ курса заочной формы обучения НФаУЧерных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Колесникова, Т. А.; Шемчук, Л. М.; Шпичак, Т. В.; Боряк, Л. И.; Горячий, В. Д.; Орленко, И. В.; Старчикова, И. Л.; Бризицкая, О. А.; Былов, И. Е.; Сытник, К. М.; Власов, С. В.; Арзуманов, П. С.; Левашов, Д. В.; Лега, Д. А.; Редькин, Р. Г.
2021Лабораторні дослідження біохімічних та коагулологічних показників у пацієнтів, хворих на пневмонію з підтвердженим діагнозом Covid-19Андрущенко, О. Є.; Должикова, О. В.
2010Лабораторні дослідження в педіатріїЗалюбовська, О. І.; Залюбовская, О. И.; Zalyubovska, O.; Фоміна, Г. П.; Фомина, Г. П.; Fomina, G.; Зленко, В. В.; Зленко, В. В.; Zlenko, V.; Березнякова, М. Є.; Березнякова, М. Е.; Berezniakova, M. Ye.; Литвинова, О. М.; Литвинова, О. Н.; Lytvynova, O. M.; Деримедвідь, Л. В.; Деримедведь, Л. В.; Deremedved, L.; Савіна, М. В.; Савина, М. В.; Savina, M.; Карабут, Л. В.; Карабут, Л. В.; Karabut, L. V.; Авідзба, Ю. Н.; Авидзба, Ю. Н.; Avidzba, Yu. N.; Яворська, О. М.; Яворска я, О. Н.
2021Лабораторні методи дослідження дезінфекуючих засобівМетельська, А. В.; Ларьков, Д. С.; Шаповалова, О. В.
2020Лабораторні методи дослідження дезінфікуючих засобівМащенко, Є. П.; Мащенко, Е. П.; Mashchenko, Е. Р.; Шаповалова, О. В.; Shapovalova, O. V.
2019Лабораторні методи діагностики цукрового діабетуБагіян, К. Г.; Деркач, Н. В.; Derkach, N. V.; Bahiyan, K. G.; Яценко, О. Ю.; Яценко, Е. Ю.; Yatsenko, E. Yu.
2021Лабораторні показники як складова оцінки результатів дослідження біоеквівалентності ліківЗупанець, І. А.; Безугла, Н. П.; Сахарова, Т. С.
2019Лабораторні підходи до проведення лікарського моніторингу антиепілептичних засобівДоброва, В. Є.; Доброва, В. Е.; Dobrova, V. Ye.; Місюрьова, С. В.; Мисюрева, С. В.; Misiurova, S. V.; Свід, Н. О.; Svid, N. O.; Свид, Н. О.; Колодєзна, Т. Ю.; Колодезная, Т. Ю.; Kolodezna, T. Yu.; Дарасєлія, Т. Б.; Daraselia, T. B.; Дараселия, Т. Б.
2020Лабораторні інформаційні системиЛебединець, В. О.; Лебединец, В. А.; Lebedynets, V. O.; Сирова, Г. О.; Сырова, Г. О.; Syrova, G. O.; Новікова, І. В.; Новикова, И. В.; Novikova, I. V.; Макаров, В. О.; Makarov, V. O.; Завада, О. О.; Zavada, O. O.
2018Лавафлам: дослідження гепатозахисної активностіАсланян, М. А.; Боб, Л. О.; Шпичак, О. С.; Івко, Т. І.; Aslanian, M. A.; Bob, L. O.; Shpychak, О. S.; Ивко, Т. И.; Ivko, T. I.