Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2022 : [193] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 193
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Аналіз асортименту лікарських засобів метформіну гідрохлориду для лікування цукрового діабету ІІ типуПодольський, І. М.; Владимирова, І. М.; Волкова, А. В.; Литкін, Д. В.; Рищенко, О. О.; Podolsky, I. M.; Vladimirova, I. M.; Volkova, A. V.; Lytkin, D. V.; Ryshchenko, O. O.
2022Фармацевтична освіта в Україні: аналітичний огляд навчальних планів з підготовки фармацевтичних кадрів у ХХ століттіКотвіцька, А. А.; Огарь, С. В.; Шульга, Л. І.; Kotvitska, A. A.; Ohar, S. V.; Shulga, L. I.
2022Дослідження впливу реабілітаційних заходів на динаміку когнітивних розладів у разі хвороби ПаркінсонаНевелика, А. В.; Мятига, О. М.; Карабут, Л. В.; Литвиненко, Г. Л.; Nevelika, A. V.; Myatyha, O. M.; Karabut, L. V.; Lytvynenko, H. L.
2022Аналіз основних тенденцій розвитку ринку органічних косметичних засобів на основі арганової оліїНемченко, А. С.; Міщенко, В. І.; Винник, О. В.; Куриленко, Ю. Е.; Камалу Омайма; Nemchenko, A. S.; Mishchenko, V. I.; Vynnyk, O. V.; Kurylenko, Yu. Ye.; Omaima Kamalu
2022Огляд фармацевтичного ринку парацетамолу та ібупрофену для лікування гострих респіраторних інфекцій в УкраїніБаліцька, О. П.; Злагода, В. С.; Григорук, Ю. М.; Поліщук, Ю. М.; Гайдай, О. Д.; Balitska, О. P.; Zlahoda, V. S.; Hryhoruk, Yu. M.; Polischuk, Yu. M.; Haiday, О. D.
2022Маркетинговий аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку протигерпетичних лікарських засобівГербіна, Н. А.; Бабічева, Г. С.; Малініна, Н. Г.; Чегринець, А. А.; Бойко, А. В.; Herbina, N. A.; Babicheva, G. S.; Malinina, N. G.; Chehrynets, A. A.; Boiko, A. V.
2022Маркетингове дослідження сили ринкових позицій антигістамінних препаратів цетиризинуСамборський, О. С.; Слободянюк, М. М.; Рогуля, О. Ю.; Байгуш, Ю. В.; Samborskyi, O. S.; Slobodyanyuk, M. M.; Rohulia, O. Yu.; Baygush, Yu. V.
2022Науково-теоретичний підхід до розроблення процесної моделі управління персоніфікованими маркетинговими комунікаціями у фармаціїОльховська, А. Б.; Малий, В. В.; Лісна, А. Г.; Olkhovska, A. B.; Malyi, V. V.; Lisna, А. G.
2022Дослідження сучасних трендів розвитку цифрової логістики у фармацевтичній галузіЛісна, А. Г.; Посилкіна, О. В.; Літвінова, О. В.; Братішко, Ю. С.; Lisna, A. G.; Posilkina, O. V.; Litvinova, O. V.; Bratіshko, Yu. S.
2022Вивчення впливу дотримання сучасних рекомендацій щодо антигіпертензивної терапії на комплаєнс пацієнтів з артеріальною гіпертензієюКіреєв, І. В.; Жаботинська, Н. В.; Kireyev, I. V.; Zhabotynska, N. V.
2022Результати групування регіонів України за епідеміологічними показниками раку легенів та бронхів як важлива складова в розробленні раціональних шляхів фінансування фармацевтичної складової державних програм боротьби з онкологічними захворюваннямиПанфілова, Г. Л.; Пульний, Ю. Ю.; Терещенко, Л. В.; Чернуха, В. М.; Юрченко, Ю. М.; Panfilova, H. L.; Pulnyi, Yu. Yu.; Tereshchenko, L. V.; Chernukha, V. M.; Iurchenko, G. M.
2021Дослідження діяльності організацій професійного фармацевтичного самоврядування за кордономГалій, Л. В.; Музика, Т. Ф.; Galiy, L. V.; Muzykа, T. F.; Галий, Л. В.; Музыка, Т. Ф.
2021Результати аналізу лікарських призначень та структури споживання препаратів хворими на лімфогранулематоз в УкраїніМатущак, М. Р.; Панфілова, Г. Л.; Терещенко, Л. В.; Цурікова, О. В.; Бобошко, Л. Г.; Matushchak, M. R.; Panfilova, H. L.; Tereshchenko, L. V.; Tsurikova, O. V.; Boboshko, L. G.; Матущак, М. Р.; Панфилова, А. Л.; Терещенко, Л. В.; Цурикова, О. В.; Бобошко, Л. Г.
2021Маркетингове дослідження рівня сприяння раціональному використанню лікарських засобів фармацевтичними працівниками в УкраїніЖадько, С. В.; Пестун, І. В.; Завадська, Н. П.; Сеньків, Н. М.; Zhadko, S. V.; Pestun, І. V.; Zavadska, N. P.; Senkiv, N. M.; Жадько, С. В.; Пестун, И. В.; Завадская, Н. П.; Сенькив, Н. М.
2021Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання у вітчизняній фармації: нормативно-правовий аспектЗлагода, В. С.; Івко, Т. І.; Германюк, Т. А.; Бобрицька, Л. О.; Zlahoda, V. S.; Ivko, T. I.; Germanyuk, T. A.; Bobrytska, L. O.; Злагода, В. С.; Ивко, Т. И.; Германюк, Т. А.; Бобрицкая, Л. А.
2021Аналіз асортименту антипсоріатичних лікарських засобів, що застосовуються для місцевого лікування легких форм псоріазу в УкраїніНемченко, А. С.; Тараненко, Ю. С.; Гладух, Є. В.; Міщенко, В. І.; Nemchenko, A. S.; Taranenko, Yu. S.; Gladukh, Ie. V.; Mishchenko, V. I.; Немченко, А. С.; Тараненко, Ю. С.; Гладух, Е. В.; Мищенко, В. И.
2021Актуальність викладання аналітичної токсикології в Національному фармацевтичному університетіКолісник, С. В.; Погосян, О. Г.; Полуян, С. М.; Шовкова, З. В.; Костіна, Т. А.; Kolisnyk, S. V.; Pogosyan, O. G.; Poluian, S. M.; Shovkova, Z. V.; Колесник, С. В.; Погосян, Е. Г.; Полуян, С. М.; Шовковая, З. В.; Костіна, Т. А.
2021Анализ ассортимента и экономической доступности ноотропных препаратовМищенко, О. Я.; Палагина, Н. Ю.; Халеева, Е. Л.; Грешко, Ю. И.; Mishchenko, O. Ya.; Palagina, N. Yu.; Khaleeva, O. L.; Greshko, Yu. I.; Міщенко, О. Я.; Палагіна, Н. Ю.; Халєєва, О. Л.; Грешко, Ю. І.
2021Вивчення теоретичних підходів до проведення івентів із метою формування бренду закладу вищої освітиКотвіцька, А. А.; Яковлєва, О. Ю.; Kotvitska, А. А.; Yakovlieva, О. Yu.; Котвицкая, А. А.; Яковлева, Е. Ю.
2021Структурно-механічні дослідження гелю з кислотою гіалуроновою та декаметоксиномМельник, Г. М.; Ярних, Т. Г.; Буряк, М. В.; Melnyk, G. M.; Yarnykh, T. G.; Buryak, M. V.; Мельник, Г. Н.; Ярных, Т. Г.; Буряк, М. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 193