Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1014
Название: Вивчення фармакокінетики потенційного тиреостатика тетракону на щурах
Авторы: Кравченко, В. М.
Щербак, О. А.
Kravchenko, V. M.
Shcherbak, О. A.
Ключевые слова: фармакокінетика;тетракон;фармакокінетичні параметри;tetracon;pharmacokinetiс;pharmacokinetic parameters
Дата публикации: 2011
Библиографическое описание: Кравченко, В. М. Вивчення фармакокінетики потенційного тиреостатика тетракону на щурах / В. М. Кравченко, О. А. Щербак // Клінічна фармація. - 2011. - № 3. - С. 27-30. - Бібліогр. : с. 30.
Краткий осмотр (реферат): Проведено вивчення фармакокінетичних параметрів нового потенційного тиреостатичного засобу з умовною назвою "Тетракон". Встановлено, що тетракон повільно всмоктується і потрапляє в кров при пероральному шляху введення. Це можна пояснити, ймовірніше за все, його низькою розчинністю у воді. Низькі значення показника об'єму розподілу дають підстави вважати, що тетракон внутрішньоклітинно не розподіляється. Тетракон також повільно виводиться з організму, про що свідчить величина показника загального кліренсу, який вище за кліренс креатиніну. Ці дані дозволяють висновувати, що тетракон не реабсорбується в ниркових канальцях. Отримані результати можуть бути використані для обгрунтування і оптимізації шляхів введення препарату, його правильного дозування, прогнозування швидкості настання і виразності фармакодинамічного ефекту, його тривалості, а також можливості оцінки ймовірності небажаних, особливо токсичних реакцій.
The study of pharmacokinetic parameters of a new potential thyreostatic medicine with a conditional name tetracon has been performed. It has been found that tetracon introduced orally is absorbed slowly and come into the blood. This can be explained by its probable low solubility in water. Low values of the volume of distribution give ground to consider that tetracon is not distributed intracellularly. Tetracon is also eliminated slowly from the body, it is testified by the total clearance value,which is higher than the creatinine clearance. These data allow to conclude that tetracon is not reabsorbed in uriniferous tubules. The results obtained can be applied for substituation and optimization of the ways for drug introduction, its correct dosage, prediction of the onset rate and strength of the pharmacodynamic effect, its duration, as well as the ability to evaluate the probability of undesirable effects, especially toxic reactions.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1014
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри фiзiологiї та анатомiї людини

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
27-30(1).pdf1,86 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.