eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Клінічна фармація >
Клінічна фармація. Архів статей 2010-2017 >


Назва: Пошук протизапальних речовин серед d-(+)-глюкозиламонієвих солей заміщених 5-нітро-n-фенілантранілових кислот
Інші назви: Поиск противовоспалительных веществ среди d-(+)-глюкозиламмониевых солей замещенных 5-нитро-n-фенилантраниловых кислот
Search of anti-inflammatory agents among d-(+)-glucosyl ammonium salts of 5-nitro substituted n-phenylanthranilic acids
Автори: Зупанець, М. В.
Дроговоз, С. М.
Ісаєв, С. Г.
Сулейман, М. М.
Zupanets, M. V.
Drogovoz, S. M.
Isaev, S. G.
Suleiman, M. M.
Зупанец, М. В.
Дроговоз, С. М.
Исаев, С. Г.
Сулейман, М. М.
Ключові слова: артрит
глюкозамін
N-фенілантранілова кислота
синтез
фармакологічна активність
arthritis
pharmacological activity
synthesis
N-phenylanthranilic acid
glucosamine
фармакологическая активность
N-фенилантраниловая кислота
синтез
артрит
глюкозамин
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Пошук протизапальних речовин серед d-(+)-глюкозиламонієвих солей заміщених 5-нітро-n-фенілантранілових кислот / М. В. Зупанець, С. М. Дроговоз, С. Г. Ісаєв, М. М. Сулейман // Клінічна фармація. - 2013. - № 2. - С. 52-55. - Бібліогр. : с. 55.
Короткий огляд (реферат): Проведено синтез нових речовин D-(+)-глюкозиламонієвих солей 5-нітро-N-фенілантранілових кислот. Будова та чистота досліджуваних речовин підтверджена сучасними фізико-хімічними методами елементного, ІЧ-, ПМР-спектрального, хроматографічного аналізу та якісними реакціями. Експериментально встановлено на моделі «карагенінового набряку», що новосинтезовані речовини в еквімолекулярних дозах по відношенню до вольтарену проявляють, відповідно, протизапальну активністб. Встановлено ряд закономірностей зв’язку «будова-активність ». Дослідження свідчать про перспективність пошуку біологічно активних речовин з протизапальною дією в ряду D-(+)-глюкозиламонієвих солей заміщених 5-нітро-N-фенілантранілових кислот. У досліді спостерігається феномен фармакодинамічного синергізму, що проявлявся взаємопотенціюванням фармакологічних ефектів глюкозаміну та N-фенілантранілової кислоти.
Осуществлен синтез новых веществ D-(+)-глюкозиламмониевых солей 5-нитро-N-фенилантраниловых кислот. Строение и чистота исследуемых веществ подтверждена современными физико-химическими методами элементного, ИК-, ПМР-спектрального, хроматографического анализа и качественными реакциями. Экспериментально установлено на модели «карагенинового отека», что новосинтезированные вещества в эквимолекулярных дозах по отношению к вольтарену проявляют противовоспалительную активность. Установлен ряд закономерностей связи «строение-активность». Исследования свидетельствуют о перспективности поиска биологически активных веществ с противовоспалительным действием в ряду D-(+)-глюкозиламмониевых солей замещенных 5-нитро-N-фенилантраниловых кислот. В опыте наблюдается феномен фармакодинамического синергизма, который проявлялся взаимопотенцированием фармакологических эффектов глюкозамина и N-фенилантраниловой кислоты.
The synthesis of new substances of D-(+)-glucosyl ammonium salts of 5-nitro substituted N-phenylanthranilic acids has been carried out. The structure and purity of the substances studied have been confirmed by modern physicochemical methods of elemental, IR and PMR spectral, chromatographic analysis and qualitative reactions. On the model of Carrageenan-Induced Edema it has been experimentally found that the substances synthesized reveal the anti-inflammatory activity in equimolecular doses in relation to voltaren. A number of regularities of the “structure – activity” relationship has been determined. The research indicates the perspectiveness of the search of biologically active substances with the anti-inflammatory action in the range of D-(+)-glucosyl ammonium salts of 3-oxamoil substituted N-phenylanthranilic acids. The phenomenon of pharmacodynamic synergism revealed by interpotentiation of the pharmacological effects of glucosamine and N-phenylanthranilic acid is observed in the experiment.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3188
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри фармакологiї
Клінічна фармація. Архів статей 2010-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Clinical-pharmacy.-2013.-Vol-17-2.-P.-52-55.pdf313,94 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.