Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/572
Название: Формування логістичної моделі управління діяльністю комунальних фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості
Авторы: Барнатович, С. В.
Barnatovich, S. V.
Ключевые слова: комунальне фармацевтичне підприємство;товарорух ЛЗ;логістичний підхід;процесна модель;менеджмент якості;municipal pharmaceutical company;movement of medicines;logistic approach;process model;quality management
Дата публикации: 2011
Библиографическое описание: Барнатович, С. В. Формування логістичної моделі управління діяльністю комунальних фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / С. В. Барнатович. - Х., 2011. - 27 с. - Бібліогр. : с. 21-23.
Краткий осмотр (реферат): На підставі аналітичного узагальнення теоретичних, нормативно-правових та практичних аспектів управління рухом ЛЗ в КФП за засадах логістичного менеджменту та менеджменту якості визначено місце та завдання КФП в забезпеченні населення якісними та доступними за ціною ЛЗ. Обґрунтовано логістичну модель управління товарорухом ЛЗ в КФП відповідно до вимог GDP і GSP та міжнародних стандартів якості серії ISO 9001. Запропоновано модель організаційної реструктуризації процесу управління рухом ЛЗ в КФП, розроблено методичні підходи до обґрунтування управлінських рішень з оптимізації асортименту ЛЗ-аналогів, введення нових ЛЗ в асортиментний портфель КФП. Запропоновано алгоритми оптимізації взаємодії складу та аптечної мережі КФП на підставі вибору прийнятних технологій зв’язку. Обґрунтовано необхідність формування та впровадження логістичних інформаційних систем в КФП та розроблено рекомендації щодо вибору комп’ютерних програмних комплексів. Визначено сутність та структуру логістичного потенціалу КФП, запропоновано алгоритм його оцінки й управління.
On the basis of analytical generalization of theoretical, is standard-legal and practical aspects of traffic control of medicines in the MPC on principles of logistical management and quality management definitely place and tasks MPC in population maintenance qualitative and accessible at the price of medicines. Soundly logistical model of management movement of medicines in MPC according to requirements GDP and GSP and the international quality standards of series ISO 9001. The model of organizational re-structuring of managerial process by movement of medicines in MPC is offered, methodical approaches to a substantiation of administrative decisions on optimization of assortment of medicines-analogs, introduction new medicines in product portfolio of the MPC are developed. Algorithms of optimization of interaction of a warehouse and chemist's network MPC on the basis of a choice of comprehensible technologies of communication are offered. Necessity of formation and introduction of logistical information systems in MPC also are developed recommendations concerning a choice of computer program complexes. The essence and structure of logistical potential MPC is defined, the algorithm of its estimation and management is offered.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/572
Располагается в коллекциях:15.00.01.Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Автореферат Барнатович С.В..doc919 kBMicrosoft WordПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.