Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/696
Название: Антиангіогенний ефект макролідів при бартонельозі
Авторы: Бондаренко, А. В.
Черкасов, О. П.
Великоданов, Г. Л.
Bondarenko, A. V.
Cherkasov, O. P.
Velikodanov, G. L.
Ключевые слова: макроліди;еритроміцин;азитроміцин;антиангіогенний ефект;бацилярний ангіоматоз;бацилярний пеліоз;macrolides;bacillary angiomatosis;peliosis
Дата публикации: 2011
Издательство: НФаУ
Библиографическое описание: Бондаренко А. В. Антиангіогенний ефект макролідів при бартонельозі / А. В.Бондаренко, О. П. Черкасов, Г. Л. Великоданов // Клінічна фармація. - 2011. - № 1. - С.9-12. - Бібліогр. : с.11-12
Краткий осмотр (реферат): Останніми роками велику увагу надають вивченню ангіогенезу, особливо в осіб з імунодефіцитними станами: ВІЛ-інфікованих; пацієнтів, що перенесли пересадку органів або тканин та ін. Bartonella henselae (збудник хвороби від котячих подряпин)і B. quintana (збудник траншейної гарячки) можуть викликати судинну проліферацію, яка клінічно маніфестує у формі бацилярного ангіоматозу або пеліозу - захворювань, що мають летальні наслідки у разі неадекватної етіотропної терапії. Підходи до антибактеріальної терапії бартонельозу знаходяться ще на етапі розробки і поки що не отримали спільного визнання. В статті розглядаються експериментальні та клінічні дані про можливість впливу макролідів на ангіогенез при бартонельозі. Лікування та профілактика із застосуванням азитроміцину рекомендуються всім хворим на бацилярний ангіоматоз і/або пеліоз. Подальше вивчення антиангіогенної дії макролідів, а можливо і антибіотиків з інших груп, є перспективними при розробці оптимальних схем лікування бацилярного ангіоматозу та пеліозу.
Last years a great attention is paid to the study of angiogenesis, especially in persons with the immu­nodeficiency states such as HIV-infected patients; patients with the transplanted organs or tissues, etc. Bartonella henselae (a pathogen of catscratch disease) and B. quintana (a pathogen of trench fever) can cause vascular proliferation that clinically manifested in the form of bacillary angiomatosis or peliosis — diseases, which have lethal outcomes in the case of inadequate etiotropic therapy. The experimental and clinical data on possible influence of macrolides on angiogenesis in bartonellosis are reviewed in the article. Treatment and prophylaxis with azithromycin are recommended to all patients with bacillary angiomatosis and/or peliosis. The further study of the anti-angiogenic action of macrolides, and probably antibiotics from other groups is perspective when developing the optimal schemes for treating bacillary angiomatosis and pe­liosis.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/696
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
09-12.pdf124,43 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.