Browsing by Author Перехода, Л. О.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 159 to 178 of 193 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Синтез 2-меркапто-5-(R)-1,3,4-тиадиазолов как базовых блоков для получения новых БАВСыч, И. В.; Сич, І. А.; Sych, I. A.; Еремина, З. Г.; Єрьоміна, З. Г.; Eremina, Z. G.; Кобзарь, Н. П.; Кобзар, Н. П.; Kobzar, N. P.; Перехода, Л. А.; Перехода, Л. О.; Perekhoda, L. O.
2017Синтез 2-меркапто-5-(R)-1,3,4-тиадизолов как базовых блоков для получения новых БАВСыч, И. В.; Перехода, Л. А.; Еремина, З. Г.; Кобзарь, Н. П.; Sych, I. V.; Перехода, Л. О.; Perekhoda, L. O.; Єрьоміна, З. Г.; Еремина, З. Г.; Кобзар, Н. П.; Kobzar, N. P.; Сич, І. В.; Сыч, И. А.; Сич, І. А.; Sych, I. A.
2016Синтез и физико-химические свойства новых 5 замещенных производных2-тиоэтил1,3,4тиадиазолаПерехода, Л. А.; Сыч, И. В.; Гриневич, Л. А.; Еремина, З. Г.; Драпак, И. В.; Перехода, Л. О.; Perekhoda, L. O.; Сич, І. В.; Sych, I. V.; Grinevych, L. O.; Гріневич, Л. О.; Єрьоміна, З. Г.; Yeromina, Z. G.; Drapak, I. V.; Драпак, І. В.
2006Синтез нових потенцiйних антиконвульсантiв у ряду похiдних 1-арил-4-(II-бромфенiлсульфонiл)-5-метил-1,2,3-триазолу(1H)Георгіянц, В. А.; Глущенко, А. В.; Перехода, Л. О.; Georgiyants, V. A.; Glushchenko, A. V.; Perekhoda, L. O.
2008Синтез нових потенційних антиконвульсантів у ряду похідних 1-арил-4-(п-алкілфенілсульфоніл)-5-аміно-1,2,3-триазолу(1H)Георгіянц, В. А.; Глущенко, А. В.; Перехода, Л. О.; Коваленко, С. М.; Georgiyants, V. A.; Glushchenko, A. V.; Perekhoda, L. O.; Kovalenko, S. N.
2018Синтез нових похідних 1-[2-(R-феніліміно)-4-метил-3-(3-[морфолін-4- іл]пропіл)-2,3-дигідро-1,3-тіазол-5-іл]етан-1-ону як потенційних антиоксидантівЄрьоміна, Г. О.; Перехода, Л. О.; Єрьоміна, З. Г.; Сич, І. А.; Демченко, А. М.; Еремина, А. А.; Yeromina, H. O.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Еремина, З. Г.; Yeromina, Z. G.; Сыч, И. А.; Sych, I. A.; Demchenko, А. М.
2017Синтез та анальгезуючі властивості похідних (3алліл-4-арил-3Н-тіазол-2-іліден)-[4-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н[1,2,4]триазоло[4,3-а]азепін-3-їл)феніл]амінівДемченко, С. А.; Єрьоміна, Г. О.; Перехода, Л. О.; Бухтіарова, Т. А.; Бобкова, Л. С.; Демченко, А. М.; Demchenko, S. A.; Yeromina, H. O.; Perekhoda, L. O.; Bukhtiarova, T. A.; Bobkova, L. S.; Demchenko, A. M.; Еремина, А. А.; Бухтиарова, Т. А.
2017Синтез та антимікробна активність заміщених 3-(N-метилпіперазін-1-їл)-3H-тіазол-2-іліден)-ариламінівЄрьоміна, Г. О.; Перехода, Л. О.; Єрьоміна, З. Г.; Демченко, Н. Р.; Еремина, А. А.; Yeromina, H. O.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Еремина, З. Г.; Yeromina, Z. G.; Demchenko, N. R.
2019Синтез та вивчення діуретичної активності N-(1,3,4-тіадіазол-2-ІЛ)заміщених амідів кислот алканкарбонового рядуДрапак, І. В.; Drapak, I. V.; Драпак, И. В.; Перехода, Л. О.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Нєктєгаєв, І. О.; Nektegaev, I. A.; Нектегаев, И. А.
2016Синтез та властивості похідних 3-(41-амінофеніл)-6,7,8,9тетрагідро-5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-a]азепінівДемченко, С. А.; Перехода, Л. О.; Yeromina, H. O.; Perekhoda, L. O.; Єрьоміна, Г. О.; Demchenko, S. A.; Демченко, А. М.; Demchenko, А. М.
2005Синтез та дослідження 1-бензил-1,2,3-триазол(1Н)-4,5-дикарбонових кислотГеоргіянц, В. А.; Перехода, Л. О.; Плис, С. В.; Георгиянц, В. А.; Georgiyants, V. A.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Plys, S. V.; Плис, С. В.
2010Синтез та дослідження протисудомної активності похідних 5-R-феноксиметил-1,3,4-оксадіазол-2-іл-тіоацетатної кислотиГеоргіянц, В. А.; Перехода, Л. О.; Рибальченко, Т. Л.; Северіна, Г. І.; Гриненко, В. В.; Георгиянц, В. А.; Перехода, Л. А.; Рыбальченко, Т. Л.; Северина, А. И.; Гриненко, В. В.; Georgiyants, V. A.; Perekhoda, L. O.; Ribalchenko, T. L.; Severina, A. I.; Grinenko, V. V.
2016Синтез та протисудомна активність заміщених похідних 2-аміно-5-етилтіо-1,3,4-тіадіазолуСич, І. В.; Драпак, І. В.; Єрьоміна, З. Г.; Гріневич, Л. О.; Перехода, Л. О.; Сыч, И. В.; Sych, I. V.; Драпак, И. В.; Drapak, I. V.; Еремина, З. Г.; Yeromina, Z. G.; Гриневич, Л. А.; Grinevich, L. O.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.
2012Синтез та протисудомні властивості анілідів 5-R-феніламіно-1,3,4-тіадіазол-2-іл-тіоацетатної кислотиПерехода, Л. О.; Георгіянц, В. А.; Таран, А. В.; Perekhoda, L. O.; Georgiyants, V. A.; Taran, A. V.; Перехода, Л. А.; Георгиянц, В. А.; Таран, А. В.
2007Синтез та фармакологічні властивості диметилових естерів 1-арил-1,2,3-триазол(1H)-4,5-дикарбонових кислотПерехода, Л. О.; Георгіянц, В. А.; Плис, С. В.; Коваленко, С. М.; Шарк, Амжад Абу; Perekhoda, L. O.; Georgiyants, V. A.; Plys, S. V.; Kovalenko, S. N.; Shark, Amjad Abu
2005Синтез іліденпохідних бензиламіду ціанооцтової кислоти як аналогів біологічно активних сполукАмжад Абу Шарк; Перехода, Л. О.; Гашко, Г. І.; Георгіянц, В. А.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Гашко, Г. И.; Георгиянц, В. А.; Georgiyants, V. A.
2020Синтез, будови та фізико-хімічні властивості похідних 4-R-1-бензилпіролідин-2-онуСеменець, А. П.; Семенец, А. П.; Semenets, A. P.; Сулейман, М. М.; Suleiman, M. M.; Маріуца, І. О.; Мариуца, И. А.; Mariutsa, І. О.; Ющенко, А. М.; Yushchenko, A. M.; Коваленко, С. М.; Коваленко, С. Н.; Kovalenko, S. M.; Перехода, Л. О.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.
2006Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості N-феніл-N'-бензилзаміщених 1,4-дигідропіразин-2,3-діонівГеоргіянц, В. А.; Шиньова, Н. В.; Перехода, Л. О.; Коваленко, С. М.; Georgiyants, V. A.; Shineva, N. V.; Perekhoda, L. O.; Kovalenko, S. N.
2018Стратегія пошуку білогічно активних речовин серед похідних д-(+)-глюкозаммонієвих солей 3-карбокси-2-хлорсукцинанілової кислотиСулейман, М. М.; Suleiman, M. M.; Друговіна, В. В.; Друговина, В. В.; Druhovina, V. V.; Сергієнко, О. М.; Sergienko, O. M.; Сергиенко, Е. М.; Яременко, В. Д.; Yaremenko, V. D.; Перехода, Л. О.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.
2018Стратегія пошуку біологічно активних сполук в ряду похідних акридину в Національному фармацевтичному університетіЯременко, В. Д.; Yaremenko, V. D.; Друговина, В. В.; Друговіна, В. В.; Druhovina, V. V.; Сергієнко, О. М.; Sergienko, O. M.; Сергиенко, Е. М.; Перехода, Л. О.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.