Browsing by Author Шемчук, Л. М.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
20212-Amino-4-(4-chloro-1-ethyl-2,2-dioxo-1H-benzo[c][1,2]thia­zin-3-yl)-7,7-dimethyl-5-oxo-5,6,7,8-tetra­hydro-4H-chromene-3-carbo­nitrile: single-crystal X-ray diffraction study and Hirshfeld surface analysisShyshkina, M. O.; Lega, D. A.; Goryachiy, V. D.; Shemchuk, L. M.; Levashov, D. V.; Shemchuk, L. A.; Шишкіна, М. О.; Лега, Д. А.; Горячий, В. Д.; Шемчук, Л. М.; Левашов, Д. В.; Шемчук, Л. А.
2015Laboratory note-book on Organic chemistry for foreign students of pharmaceutical facultyChernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Kolesnikova, T. A.; Arzumanov, P. S.; Vlasov, S. V.; Boryak, L. I.; Starchikova, I. L.; Shemchuk, L. M.; Shpychak, T. V.; Boryak, L. I.; Goryachiy, V. D.; Orlenko, I. V.; Bryzytska, O. A.; Bylov, I. E.; Sytnik, K. M.; Vlasov, S. V.; Levashov, D. V.; Lega, D. A.; Redkin, R. G.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Колеснікова, Т. О.; Колесникова, Т. А.; Шемчук, Л. М.; Шпичак, Т. В.; Боряк, Л. И.; Боряк, Л. І.; Горячий, В. Д.; Орленко, І. В.; Орленко, И. В.; Старчикова, І. Л.; Старчикова, И. Л.; Бризицька, О. А.; Бризицкая, О. А.; Билов, І. Є.; Былов, И. Е.; Ситнік, К. М.; Власов, С. В.; Арзуманов, П. С.; Левашов, Д. В.; Лега, Д. О.; Лега, Д. А.; Редькін, Р. Г.; Редькин, Р. Г.
2018The synthesis of 2-amino-4-aryl-4H-pyrano[3,2-c][1,2] benzoxathiine-3-carbonitrile 5,5-dioxides and the study of their effect on the blood coagulation processGrygoriv, G. V.; Lega, D. A.; Shemchuk, L. M.; Maloshtan, L. M.; Kalenichenko, G. S.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Григорів, Г. В.; Лега, Д. О.; Шемчук, Л. М.; Малоштан, Л. М.; Каленіченко, Г. С.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Григорив, Г. В.; Лега, Д. А.; Шемчук, Л. М.; Малоштан, Л. Н.; Калениченко, А. С.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.
1999Дослідження електронної будови N-заміщених глутарімідів та їх біологічні властивостіЧерних, В. П.; Канаан, Х. М.; Шемчук, Л. А.; Старчикова, І. Л.; Шемчук, Л. М.; Кузнєцова, В. М.; Черних, В. П.; Канаан, Х. М.; Шемчук, Л. А.; Старчикова, И. Л.; Шемчук, Л. М.; Кузнецова, В. М.; Chernykh, V. P.; Kanaan, Kh. M.; Shemchuk, L. A.; Starchikova, I. L.; Shemchuk, L. M.; Kuznetsovа, V. M.
1993Кинетика гидразинолиза N-арилглутаримидов в диметилформамиде. Сравнительная оценка реакционной способности сукцин- и глутаримидовЧерных, В. П.; Буряк, А. А.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. М.; Макурина, В. И.; Черних, В. П.; Буряк, О. А.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. М.; Макуріна, В. І.; Chernykh, V. P.; Buryak, A. A.; Shemchuk, L. A.; Shemchuk, L. M.; Makurina, V. I.
2015Лабораторний журнал з органічної хіміі для студентів ІІ курсу денної форми навчання НФаУЧерних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Колеснікова, Т. О.; Шемчук, Л. М.; Шпичак, Т. В.; Боряк, Л. І.; Горячий, В. Д.; Орленко, І. В.; Старчикова, І. Л.; Бризицька, О. А.; Билов, І. Є.; Ситнік, К. М.; Власов, С. В.; Арзуманов, П. С.; Левашов, Д. В.; Лега, Д. О.; Редькін, Р. Г.
2015Лабораторный журнал по органической химии для студентов ІІ курса заочной формы обучения НФаУЧерных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Колесникова, Т. А.; Шемчук, Л. М.; Шпичак, Т. В.; Боряк, Л. И.; Горячий, В. Д.; Орленко, И. В.; Старчикова, И. Л.; Бризицкая, О. А.; Былов, И. Е.; Сытник, К. М.; Власов, С. В.; Арзуманов, П. С.; Левашов, Д. В.; Лега, Д. А.; Редькин, Р. Г.
2015Органическая химия. Тесты с пояснениямиЧерных, В. П.; Chernykh, V. P.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Колесникова, Т. А.; Kolesnikova, T. A.; Колеснікова, Т. О.; Шемчук, Л. М.; Shemchuk, L. M.; Старчикова, И. Л.; Старчикова, І. Л.; Starchikova, I. L.
1994Перспективи пошуку біологічно активних речовин в ряду похідних дикарбонових кислотЧерних, В. Ф.; Зупанець, К. О.; Шемчук, Л. М.; Коваленко, З. І.; Шемчук, Л. А.; Черных, В. Ф.; Зупанец, Е. А.; Шемчук, Л. М.; Коваленко, З. И.; Шемчук, Л. А.; Chernykh, V. F.; Zupanets, L. A.; Shemchuk, L. M.; Kovalenko, Z. І.; Shemchuk, L. A.
2015Програма, контрольні завдання та методичні рекомендації з органічної хіміїЧерних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Колеснікова, Т. О.; Бризицька, О. А.; Шемчук, Л. М.; Шпичак, Т. В.; Горячий, В. Д.; Орленко, І. В.; Боряк, Л. І.; Старчикова, І. Л.; Билов, І. Є.; Ситнік, К. М.; Власов, С. В.; Арзуманов, П. С.; Левашов, Д. В.; Лега, Д. О.; Редькін, Р. Г.
1998Синтез амідів, гідразидів N-(2-метилхіназолінон-4-ІЛ-3) сукцинамінової кислоти та їх біологічна активністьЧерних, В. П.; Пархоменко, О. О.; Канаан, Х. М.; Шемчук, Л. М.; Горячий, В. Д.; Шемчук, Л. А.; Черных, В. П.; Пархоменко, А. А.; Канаан, Х. М.; Шемчук, Л. М.; Горячий, В. Д.; Шемчук, Л. А.; Chernykh, V. P.; Parkhomenko, A. A.; Kanaan, H. M.; Shemchuk, L. M.; Horiachyi, V. D.; Shemchuk, L. A.
2021Синтез нових 2-аміно-3-ціано-4H-хроменів на основі естерів 4- гідрокси-2-оксо-6-R-циклогексен-2-карбонової кислотиЛевашов, Д. В.; Горячий, В. Д.; Шемчук, Л. М.; Старчикова, І. Л.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.
1994Синтез та антимікробна активність R-глутаранілатів 2-етокси-6,9-діаміноакридиніюІсаєв, С. Г.; Щербак, Н. М.; Силаева, Л. Ф.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. М.; Исаев, С. Г.; Щербак, Н. М.; Силаева, Л. Ф.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. М.; Іsayev, S. G.; Shcherbak, N. М.; Silayeva, L. F.; Shemchuk, L. A.; Shemchuk, L. M.
1991Синтез, реакційна здатність та біологічна активність похідних дикарбонових кислот з алкільними, арильними і гетероциклічними замісникамиЧерних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh , V. P.; Гриценко, И. С.; Гриценко, І. С.; Gricenko, I. S.; Гридасов, В. И.; Гридасов, В. І.; Gridasov, V. I.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Макурина, В. И.; Макуріна, В. І.; Makurina, V. I.; Колесникова, Т. О.; Колеснікова, Т. О.; Kolesnikova, T. O.; Сопельник, О. М.; Сопельник, О. М.; Sopelnik, O. M.; Снитковский, Е. Л.; Снітковський, Є. Л.; Snitkovskiy, E. L.; Чувурин, О. В.; Чувурін, О. В.; Chuvurin, O. V.; Кабачный, В. И.; Кабачний, В. І.; Kabachniy, V. I.; Банный, И. П.; Банний, І. П.; Banniy, I. P.; Коваленко, З. И.; Коваленко, З. І.; Kovalenko, Z. I.; Шемчук, Л. М.; Шемчук, Л. М.; Shemchuk, L. M.; Журавель, И. А.; Журавель, І. О.; Zhuravel, I. O.; Вошко, Т. В.; Вошко, Т. В.; Voshko, T. V.; Горячий, В. Д.; Горячий, В. Д.; Goraychiy, V. D.; Губин, И. И.; Губін, І. І.; Gubin, I. I.; Березнякова, А. И.; Березнякова, А. І.; Bereznaykova, A. I.; Черных, В. Ф.; Черних, В. Ф.; Chernih, V. F.; Воронина, Л. Н.; Вороніна, Л. М.; Voronina, L. M.; Kovalenko, S. M.
2003Синтез, фiзико-хiмiчнi та бiологiчнi дослiдження арилсульфонопохiдних моно-i дигiдразиду адипiнової кислотиЧерних, В. П.; Горячий, В. Д.; Канаан, Х. М.; Шемчук, Л. М.; Губін, І. І.; Chernykh, V. P.; Horiachyi, V. D.; Kanaan, Kh. M.; Shemchuk, L. M.; Gubin, I. I.
2004Синтез, фізико-хімічні та біологічні дослідження метилових естерів ариламідів та бензоїлгідразидів адипінової кислотиЧерних, В. П.; Колесникова, Т. О.; Боряк, Л. І.; Старчикова, І. Л.; Шемчук, Л. М.; Черных, В. П.; Колесникова, Т. А.; Боряк, Л. І.; Старчикова, И. Л.; Шемчук, Л. М.; Chernykh, V. P.; Kolesnikova, T. A.; Boriak, L. I.; Starchikova, I. L.; Shemchuk, L. M.